Helsingborgs stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamheten

Just nu finns det 127st lediga jobb på företaget Helsingborgs stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamheten.

Äldrepedagog

28 april 2016

Arbetsterapeut

19 april 2016

Undersköterska

13 april 2016

Leg sjuksköterska/Distriktsköterska till Hemvård

13 april 2016

Handledare/Stödassistent

11 april 2016

Sjuksköterska till Boklidens vårdboende

18 augusti 2015

Administratör sökes

14 augusti 2015

Syster kväll & natt söker sjuksköterska

13 augusti 2015

Distriktsköterska/Sjuksköterska

30 juli 2015

Handläggare/Uppdragsenheten

29 juli 2015

Kontaktpersoner på Helsingborgs stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Verksamheten

FSA Anna-Karin Röst
042-10 54 06
FSA Martina Gartara
0702-10 78 31
Enhetschef Ingrid Bergh Carlsson
042-105529
Vårdförbundet Gith Nordqvist
042-10 69 77
Sjuksköterska Christina Rosenqvist
042-10 75 56
Enhetschef Ann-Charlotte Andersson
042-10 42 45
Vårdförbundet Gith Nordqvist
042-10 69 77
Assistent Monica Bergström
042-10 65 83
Assistent Eva B Larsson
042-1079 67
Assistent Rose-Marie Granqvist
042-10 36 22
Kommunal
042-10 50 91
Kommunal sektion 33
042-10 50 91
Driftschef Ingalill Sjövret-Svensson

Monica Persson
042-10 41 21
LSR Ulrica Dahlberg
vx 042-10 50 00
FSA Martina Gartara
0702-10 78 31
Enhetschef Ola Nykvist
042-10 46 47
Enhetschef Hans Stavrot
042-10 44 17
Angelica Andersson Vårdförbundet
042-10 65 85
Kostchef Jenny Håkansson
042-10 33 85.

Besöksadress

Kontaktcenter Stortorget 17 Helsingborg
None

Postadress

None
HELSINGBORG, 25189