Region Gotland, Teknikförvaltningen

Just nu finns det 15st lediga jobb på företaget Region Gotland, Teknikförvaltningen.

Verksamhetsutvecklare, digitalisering

Verksamhetsutvecklare, digitalisering

27 april 2021

Kvalitetskoordinator

Kvalitetskoordinator

23 mars 2021

Ekonomiassistent

Ekonomiassistent

17 februari 2021

Avdelningschef Försörjningsavdelningen

Avdelningschef Försörjningsavdelningen

25 september 2020

Ekonomichef

Ekonomichef

30 april 2020

VA-ingenjör

30 november 2016

Enhetschef fastighetsservice Visby

7 juli 2016

Avdelningschef VA

30 juni 2016

Avdelningschef VA

18 maj 2016

Projektledare med upphandlingsansvar

26 april 2016

Kontaktpersoner på Region Gotland, Teknikförvaltningen

tf. Avdelningschef Björn Sandqvist
0498 - 26 92 15
Teknisk direktör Patric Ramberg
0498-26 93 61
Biträdane förvaltningschef Lena Köhn
0498-26 92 71
Avdelningschef VA Jonas Aaw
070-44 77 152
Avdelningschef Gata/park avdelningen Åsa Abel
0498-26 94 81
Enhetschef mark och stadsmiljö Bo Hultemar
0498-269302
Trafikplanerare Lennart Klintbom
0498-269493
Förvaltningschef Patric Ramberg
0498-26 93 61
Avdelningschef Torbjörn Ihse
0498-269218
Enhetschef, Fastighetsservice Michael Modin
0498-269327 under v 28.
Enhetschef, Fastighetsservice Göran Thomasson
0498-268489 under v 29-30.
Enhetschef, Fastighetsservice Isak Malm
0498-269244 under v 31-32.
VA-avdelningschef Susanne Bjergegaard Pettersson
0498-203579

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Postadress

-
Gotland, 62181