Avdelningschef Demokrati, kommunikation och säkerhet

Avdelningschef Demokrati, kommunikation och säkerhet

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla? Då är Bodens Kommun en arbetsgivare för dig!

Boden ligger i Norrbottens kustland, endast 3 mil från havet mellan två älvdalar. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta vilket skapar ett givande arbets- och fritidsliv, det vi kallar närhetsliv.

Boden ligger i hjärtat av en etableringsintensiv region och är en viktig del av den gröna globala samhällsomställningen. Här skapas ett samhälle i tillväxt, rustat för att möta den gröna ny industrialiseringen, med smarta och hållbara lösningar för samverkan, boende, transporter, vardagen och ett modernt företagande.

Med ett starkt stöd från kompetenta kollegor och chefer, får du mod att våga prova. Hos oss får du stort förtroende i en fantastisk miljö, där det finns möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaiboden

Välkommen till Avdelningen Demokrati, kommunikation och säkerhet i Bodens kommun!

Avdelningen Demokrati, kommunikation och säkerhet bidrar genom sina verksamhetsområden till att uppfylla Bodens kommuns vision Det goda livet. Avdelningen bevakar omvärlden och arbetar för Bodens långsiktiga utveckling. Avdelningen samarbetar med kommunens olika verksamheter och samverkar brett med andra organisationer. Avdelningen har två enheter; Demokrati och säkerhetsenheten och Kommunikationsenheten vilken leds av en enhetschef.

I Demokrati och säkerhetsenheten ingår verksamhetsområden som social hållbarhet, folkhälsa, trygghet och brottsförebyggande arbete, jämställdhet och barnrätt, valplanering, medborgardialoger och projektutveckling. Inom säkerhetsområdet arbetar vi för att kommunens viktiga verksamheter fungerar. Vi arbetar kommunövergripande inom krisberedskap, civilt försvar, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och signalskydd.

Kommunikationsenheten ansvarar för kommunens strategiska och operativa kommunikationsarbete. Kommunikationen är en integrerad del i kommunens utvecklingsarbete både internt och externt. Enheten utgår från kommunens övergripande kommunikationsstrategi med två varumärken, organisationen Bodens kommun och platsvarumärket Boden.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en engagerad, målinriktad och drivande avdelningschef!

Som avdelningschef har du ett övergripande ansvar för att avdelningen bidrar till Bodens utveckling och omställning med inriktning på samhällets sociala förutsättningar och möjligheter. Du ansvarar för avdelningens strategiska planering och uppföljning. Du är direkt underställd kommunchef och ingår i Kommunledningsförvaltningen ledningsgrupp.

Du har helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och kvalitetsutveckling. Uppdraget som avdelningschef innebär att du ansvarar för att verksamheten lever upp till nationella och kommunala mål och riktlinjer. Du ska tillse att kommunen ligger i framkant när det gäller nationella och internationella förändringar som påverkar kommunen i stort utgående från avdelningens verksamhetsområden. Uppdraget innebär vidare ansvar för ledning, styrning och strategiskt stöd till avdelningens verksamhetsområden. Du förväntas kunna genomföra kvalificerade utredningar och utgöra kvalificerat processtöd i komplexa kommunövergripande processer. I uppdraget ingår att samverka med andra förvaltningar i kommunen och med flertalet aktörer i omgivande samhälle.

I och med pågående samhällsomställning, som industrietableringarna i Boden och Norrbotten medför, har gemensamt utvecklingsarbete formats i Bodenxt. Fyra områden utgör arenor för samarbete; Leva och Bo, Kompetensförsörjning, Näringslivsutveckling och symbiotiska kringeffekter samt Infrastruktur. I ditt uppdrag ingår samordnande ansvar inom; Leva och Bo. Utvecklingsområdet är inriktat till att utvecklingen av samhället Boden sker hållbart; socialt och ekologiskt med hållbara livsmiljöer där människor mår bra och kan utvecklas.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en modig, engagerad och tydlig lagspelare som leder på ett prestigelöst och tillitsbaserat sätt med inriktningen att bygga vidare på den vi-känsla och delaktighet som finns mellan ledare och medarbetare. Vi förutsätter att du har en drivkraft att arbeta både strategiskt, taktiskt och proaktivt med helhetsperspektiv på verksamheten.

Vi söker Dig som har akademisk examen på grundnivå inom relevant område. Du har också akademisk påbyggnad inom social hållbarhet eller annan likvärdig akademisk utbildning. Du har en väl dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef.

Det är meriterande att du har mycket goda kunskaper om människan och vad som påverkar medborgares livsförutsättningar. Du har mycket goda kunskaper i social hållbarhet och folkhälsoutveckling samt sociala värden och kvaliteter utifrån samhällsperspektiv. Det är meriterande att du har organisationsövergripande erfarenhet av att leda komplexa förändringsprocesser.

Du är väl förtrogen med olika typer av styrdokument och du har erfarenhet av deltagande i nätverk med koppling till social hållbarhet.

Du har förmåga att analysera och utveckla din verksamhet i samverkan med enhetschef och medarbetare. Du är resultatinriktad, lösningsfokuserad och vågar prova nya vägar där eventuella misstag ses som ett lärande. Du kan analysera och väga samman komplex information samt göra korrekta avvägningar som visar på sakligt omdöme. Du agerar med hög integritet och lojalitet vilket innebär att du når förväntade resultat.

Krav för anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll då anställning innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

ÖVRIGT
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid. Vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag. Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. Support i e-rekryteringssystemet kan du få via 0771-693 693

Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Artiklar i detta ämnet

  1. Bra ledare som chef

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef Fysisk planering

Enhetschef Fysisk planering

20 juni 2024

Chef för samhällsomställningskontoret Luleå kommun

Chef för samhällsomställningskontoret Luleå kommun

30 maj 2024

Gruppchef samordnad bemanning, Region Väst

Gruppchef samordnad bemanning, Region Väst

27 maj 2024

Stabschef till sektor lärande

Stabschef till sektor lärande

24 maj 2024