Avdelningschef, Landsbygdsavdelningen

Arbetsbeskrivning

ARBETSUPPGIFTER Chef för Landsbygdsavdelningen Länsstyrelsen söker avdelningschef till landsbygdsavdelningen med placering i Kristianstad. Vi erbjuder dig en nyckelposition i en verksamhet med stor bredd och kompetens. Som avdelningschef för en av de fyra avdelningarna på Länsstyrelsen har du ansvar för att driva, samordna och utveckla landsbygdsavdelningens verksamhet och samverka med övriga avdelningar utifrån en helhetssyn på Länsstyrelsen. Ansvaret för avdelningens sakområden förutsätter också ett ansvar för ekonomi och personal. Du rapporterar direkt till Länsöverdirektören och ingår i Länsstyrelsens ledningsgrupp. Avdelningen består i dagsläget av ca 100 medarbetare och 5 enheter som var och en leds av en enhetschef. Skåne är ett av Sveriges främsta jordbrukslän med en betydande livsmedelsindustri. Landsbygdsavdelningen arbetar för en bärkraftig tillväxt på landsbygden med ökad produktivitet, bibehållen biologisk mångfald, minskad miljöpåverkan och förbättrad livskvalitet. Avdelningens svarar också för att kostnadseffektivt handlägga och kontrollera EU-stöd till lantbruksföretag och andra företag på landsbygden. Sveriges 21 Länsstyrelser arbetar i en samlad koncern där successivt fler verksamheter utvecklas med gemensamma lösningar. Som landsbygdsdirektör tar du aktivt del i detta arbete. Arbetet innebär många kontakter med företag och enskilda näringsidkare, liksom centrala myndigheter och organisationer. Vi söker nu Dig som vill anta utmaningen att vara med i ledningen för en verksamhet vars frågor ständigt är aktuella i samhällsdebatten och som befinner sig i en dynamisk utvecklingsprocess. KVALIFIKATIONER Du förutsätts ha ett ledarskap som präglas av engagemang och tydlighet samt har förmåga och erfarenhet av att organisera och leda arbete med dialog och helhetssyn som grund. Uppdraget kräver att du har en tydlig förankring inom något av avdelningens sakområden samt vilja och förmåga att utveckla dess innehåll. Vi vill att du har: - högskoleexamen som är relevant för de sakområden som finns representerade inom avdelningen, gärna i kombination med kompetens inom strategiskt utvecklingsarbete - dokumenterad erfarenhet av ledarskap, arbetsledning och verksamhetsansvar inom offentlig och/eller privat sektor. ( Erfarenhet av myndighetsarbete är meriterande). - resultatorienterad och arbetar strategiskt för att förverkliga organisationens mål - integritet och förmåga att skapa goda relationer och ömsesidigt förtroende

Sammanfattning

Liknande jobb


Chef för Enheten för landsbygdsutveckling

18 juni 2015