Avdelningschef, Operation Väst, Karlstad

Arbetsbeskrivning

Landstinget i Värmland är länets största arbetsgivare med drygt 7 000 anställda. Vi är en offensiv kunskapsorganisation med omkring 700 läkare, 2 200 sjuksköterskor, 80 psykologer, 120 kuratorer, 130 tandläkare och 330 anställda inom rehabiliteringsområdet - sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och logopeder. Därtill kommer många andra yrkesgrupper som behövs inom våra verksamheter. Vårdcentraler och tandvårdskliniker finns i varje kommun och akutsjukhus finns i Karlstad, Arvika och Torsby. Välkommen till Landstinget i Värmland! ARBETSUPPGIFTER Operation Väst är en av två operationsavdelningar på Centralsjukhuset . Vi har 11 operationssalar och arbetar dagtid akut och planerat inom specialiteterna Ortopedi, ÖNH, Kärl- och Gastrokirurgi. From kl. 16.30 har vi den akuta verksamheten också från specialiteterna Gynekologi/Obstetrik, Urologi och Kirurgins endokrinsektion. Totalt genomförs ca 8000 operationer/år. Antalet medarbetare är ca 110 fördelade på sektionerna: Ortopedi, Kirurgi och Anestesi med varsin biträdande avdelningschef som närmaste chef. Ledarskapet för avdelningen är delat mellan två avdelningschefer med identiska uppdrag. Medicinskt ledningsansvarig läkare ingår i ledningen som samarbetspartner till avdelningscheferna. Hälso- och sjukvården i Värmland är organiserad i divisioner. Operation Väst ingår tillsammans med Operation Öst och IVA samt Smärtcentrum i verksamhetsområdet AnOpIVA, Karlstad vilket i sin tur är en del i Division opererande specialiteter ihop med Kirurgi, Ortopedi och Onkologi. Ditt huvuduppdrag blir att leda, planera och samordna verksamheten. Du har ekonomi- verksamhet - och personalansvar för operationsavdelningen. Du kommer att ingå i klinikens ledningsgrupp och har verksamhetschefen som närmaste chef. En viktig uppgift är att samarbeta med Operationsavdelning Öst och dess ledning och inom Verksamhetsområdet aktivt delta i den process som skall leda till en ny operationsenhet. (Politiskt beslut förväntas tas under 2010 och enligt preliminär plan vara klar 2015) KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är leg sjuksköterska med specialistutbildning, i första hand, inom anestesi- eller operation. Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och förmåga att ta tillvara medarbetarnas kompetens och ideer. Du skall vara lyhörd och intresserad av att driva utvecklingsarbete tillsammans med dina medarbetare och tillsammans med övriga chefer ansvarar du för verksamhetsområdets utveckling, tillgänglighet och måluppfyllelse. Du står för ett tydligt ledarskap och vill självständigt utveckla din arbetsgrupp och kan samverka kring verksamhetens frågor på ett positivt sätt. Avdelningschefskapet på Op Väst bedrivs i ett delat ledarskap.

Kontaktpersoner på detta företaget

Karl Grönqvist, bitr avdelningschef
054-61 79 95
Katarina Janerås, Vårdförbundet
054-61 79 91
Tobias Kjellberg, divisionschef
054-61 43 92 (sekr)
Facklig företrädare nås via växel
054-61 50 00
Ulrika Nilsson, avdelningschef
054-61 99 75
Vårdförbundet
054-61 50 00, vx
Caroline Thunell, verksamhetschef
054-61 79 99
Jenny Ideborg, Vårdförbundet
054-61 50 00, vx
Margareta Stéen, Kommunal
054-61 79 79
Gunilla Berglind, Kommunal
054-61 79 79

Sammanfattning

Besöksadress

65185 Karlstad
None

Postadress

Landstinget i Värmland
Karlstad, 65185

Liknande jobb


Biträdande vårdenhetschef

18 oktober 2010

Vårdenhetschef Div. Primärvård Vo Psykosocial

19 november 2010

Enhetschef, vikariat

17 december 2010

Biträdande avdelningschef till slutenvård

6 oktober 2010