Biträdande avdelningschef till slutenvård

Arbetsbeskrivning

Verksamhetsområde psykosvård och rättspsykiatrisk vård Med 8 000 anställda, 1 200 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges största universitets- och forskningssjukhus.Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska storsäljare av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Verksamhetsområde psykosvård och rättspsykiatrisk vård är specialiserat mot behandling av schizofreni och schizofreniliknanade psykoser, samt psykiatrisk rehabilitering.Verksamhetsområdet omfattar både öppen- och slutenvård med särskild enhet för rättspsykiatrisk vård. Avdelning 109 är en slutenvårdsavdelning med 15 vårdplatser, för utredning, behandling och omvårdnad av personer som insjuknat i psykos.Avdelningen är en resurs för utredning och utvärdering av neuroleptikabehandling.På avdelningen finns skötare, sjuksköterskor, kurator och sekreterare.2012 flyttar verksamheten in i Psykiatrins hus som nu håller på att byggas på sjukhusets kärnområde.I väntan på Psykiatrins hus bistår avdelningen, tillsammans med allmänpsykiatrin, beroendepsykiatrin vid vård av utagerande patienter i akut skede. Som biträdande avdelningschef bistår du avdelningschefen i hennes uppdrag, bla ska du leda och utveckla omvårdnadsarbetet.Ett spännande förberedelsearbete för flytt till Psykiatrins hus pågår och i det arbetet kommer du att vara delaktig.Vid avdelningschefens frånvaro ersätter du henne.Tjänsten innebär ett visstidsförordnande som chef med tillsvidareanställning som sjuksköterska.Kvalifikationer Legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning i psykiatri.Erfarenhet av arbetsledande funktion samt psykiatrisk vård är meriterande.Vid tillsättningen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas Larsson
018-611 20 06
Eva van der Meiden
018-611 52 82
Helena Eriksson
018 - 611 79 18
Ann-Sofi Stadell 018-6115197

Ulla Åhlander 018-6118803

Enhetschef, Torsten Flink, 018-611 25 47.

Vårdansvarig, Lena Silén, 0171-41 83 87.

Sammanfattning

Postadress

Box 602
Uppsala, 75185

Liknande jobb


Biträdande vårdenhetschef

18 oktober 2010

Vårdenhetschef Div. Primärvård Vo Psykosocial

19 november 2010

Enhetschef, vikariat

17 december 2010

Avdelningschef, Operation Väst, Karlstad

15 oktober 2010