Biträdande universitetslektor i Riskhantering

Biträdande universitetslektor i Riskhantering

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som Biträdande universitetslektor i Riskhantering med inriktning mot ledning och samverkan med placering tills vidare vid institutionen för Bygg- och Miljöteknologi.

Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, vid institutionen för Bygg- och Miljöteknologi, bedriver forskning och undervisning inom samhällelig risk- och krishantering. Vi söker en biträdande universitetslektor som dels kan delta i undervisning kopplat till områdena civil beredskap och ledning och samverkan vid samhällsstörningar, samt delta i forskning som rör beredskap, ledning och samverkan inom ramen för risk- och krishantering.

Ämne
Riskhantering med inriktning mot ledning och samverkan.

Särskild ämnesbeskrivning
Ledning och samverkan är centrala verktyg för att samhällets olika resurser ska användas på bästa möjliga sätt under en omfattande olycka eller kris. Både ledning och samverkan handlar i grund och botten om att förstå vad som händer och vad som är på väg att hända, komma fram till vad som behöver göras och hur, samt se till att det blir gjort. För att möjliggöra detta behövs bland annat organisation, arbetsprocesser, lagar och regler, principer, och tekniska stödsystem. Det behövs också människor med kompetens att lösa problem under påfrestande förhållanden och förmåga att utöva situations anpassat ledarskap. Forskning om ledning och samverkan är tvärvetenskaplig och kan ha olika tyngdpunkter. Den kan vara såväl deskriptiv och undersöka hur ledning och samverkan går till i praktiken, och normativ med fokus på hur ledning och samverkan bör arrangeras och bedrivas. Olika metoder kan användas, inklusive kvalitativa metoder och experimentbaserade metoder. Då riskbilden i samhället ständigt förändras, och så även villkoren för ledning och samverkan, är det viktigt att forskningen sker praktiknära.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning och forskningsuppdrag inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå samt för yrkesverksamma.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Delta i kursutvecklingsarbete på grundnivå och avancerad nivå.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Erfarenheter av forsknings- och utvecklingsarbete som berör ledning och samverkan vid samhällsstörningar.

Övriga meriter

- Erfarenheter av undervisning från kurser inom området ledning, samverkan och krisberedskap – i en svensk och internationell kontext samt på grund/avancerad nivå och för yrkesverksamma.
- Erfarenhet av att arbeta med andra forskningsaktörer med fokus på ledarskap och ledning och/eller problemlösning inom ramen för ledning och samverkan.
- Erfarenhet av projektledning och genomförande av myndighetsuppdrag.
- Erfarenheter av praktikernära forsknings- och utvecklingsarbete i en nordisk kontext är i första hand meriterande, och i andra hand är även erfarenhet från en internationell kontext meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

För ytterligare information, vänligen se: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:438818/?lang=se

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Universitetslektor filmvetenskap vikariat 60%

Universitetslektor filmvetenskap vikariat 60%

27 maj 2022

Universitetslektor i pedagogiskt arbete

Universitetslektor i pedagogiskt arbete

27 maj 2022

26 maj 2022

Universitetslektor i pedagogiskt

Universitetslektor i pedagogiskt

25 maj 2022