Doktorand i ekologi och evolution

Doktorand i ekologi och evolution

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2020-09-28.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati. Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. För närvarande arbetar cirka 140 personer på DEEP med de allra bästa metoderna i en internationell forskningsmiljö som kännetecknas av internationellt erkända forskare och en hög grad av professionalism.  

Projektbeskrivning
Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för ett projekt inom evolutionär genetik inom Dr Tanja Slottes forskargrupp. I forskargruppen analyserar vi evolutionen av supergener och de genomiska följderna av förändringar i växters reproduktionssystem. Doktorandprojektet ligger inom detta område och kommer innefatta analyser av genomiska data, med fokus på evolutionen av en supergen som styr reproduktion hos vilda linarter (Linum). Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet. Vi söker en kandidat med stark bakgrund inom evolution, populationsgenetik och/eller bioinformatik. Under projektet ges möjligheter till utbildning både vad gäller generella och specifika färdigheter, och det finns även möjligheter till interaktion med internationella samarbetspartners. Arbetsspråket i gruppen är engelska.

För att din ansökan ska beaktas fullt ut, vänligen motivera ditt intresse för och lämplighet för doktorandanställningen i ditt personliga brev. Vi är flexibla med avseende på startdatum, men förr är bättre än senare.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i ekologi och evolution krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng ska vara kurs i något av områdena ekologi eller evolution, och 30 högskolepoäng ska vara självständigt arbete i något av områdena ekologi eller evolution. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast då doktorandanställningen påbörjas. Om du är osäker på om dina kvalifikationer är tillräckliga, kan du ändå ansöka och låta oss bedöma om du är behörig.

Urval 
Se fullständig annons.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av projektansvariga, Dr Tanja Slotte, tanja.slotte@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se​​.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.


Välkommen med din ansökan!Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 4 september 2020
  • Ansök senast: 28 september 2020

Liknande jobb


Postdoktor i 3D genomorganisationen i växter

Postdoktor i 3D genomorganisationen i växter

21 januari 2021

21 december 2020

Post dok i molekylär husdjurgenetik

Post dok i molekylär husdjurgenetik

17 december 2020

Forskare i antibiotikaresistens

Forskare i antibiotikaresistens

15 oktober 2020