Postdoktor i Evolutionär genetik i växter

Postdoktor i Evolutionär genetik i växter

Arbetsbeskrivning

Institutionen för växtbiologi
Forskning:

Inom institutionen studerar vi huvudsakligen växter, men även andra organismer, som virus, bakterier, svampar, insekter, jästceller och t o m humana celler. Våra huvudsakliga forskningsområden är: samspelet mellan växter och mikroorganismer, oc h andra former av stress; lagringsprodukters biosyntes; tillväxt och utveckling hos växter; reglering av genexpression; populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Viktiga metoder är bl a: cell- och vävnadsodling; protein- och biokemi; analyser av växthormoner, fetter och sekundära substanser; analys av geners struktur och reglering; signalöverföring i celler. Kvantitativ och populationsgenetisk metodik utnyttjas för att beskriva populationsförlopp. Transformation av växter används för analys av geners funktion och betydelse, och för att öka den genetiska variationen i olika grödor. De arter vi arbetar med är fr a backtrav, raps, tobak, korgvide (Salix), potatis, korn, råg, kassava, jäst och humana celler. Utbildning: Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i: allmän och molekylär genetik; genteknik; cellbiologi; växtfysiologi; växtförädling; genexpression; växtbiokemi och bioteknik; stress- och utvecklingsfysiologi; molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Ytterligare kurser ges i samarbete med andra institutioner. Kurserna ges för studerande inom agronom- och landskapsarkitektprogrammen samt SLU:s magisterprogram, men de flesta är även öppna för andra studenter.

Arbetsuppgifter:
En postdoktortjänst i evolutionär genetik är tillgänglig i gruppen för ”Utvecklingsgenetik och evolution i växter”; the Plant Developmental Genetics and Evolution group på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Projektets huvudfokus är att använda en kombination av genetiska, ekologiska och genomiska metoder för att identifiera molekylära och miljömässiga faktorer som driver utvecklingen av blomstorlek. 

Kvalifikationer:
Doktorsexamen är ett krav, helst inom växtekologi, växtgenetik, genomik, evolutionär biologi eller relaterade ämnen som arbetsgivaren finner likvärdiga. Den sökande ska ha beprövad expertis inom kvantitativ genetik och funktionell ekologi samt ha tidigare praktisk erfarenhet av analys av stora dataset med nukleotid-sekvenser. Kreativitet, motivation och drivkraft är viktiga personliga egenskaper som är meriterande. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning eftersom engelska är arbetsspråk i forskargruppen. Du bör också ha förmåga att bedriva självständig forskning, ta initiativ, fråga relevanta vetenskapliga frågor och samverka  med andra forskare. Eftersom postdoktorer är karriärutvecklande positioner för juniora forskare söker vi främst kandidater med en doktorsexamen som är högst tre år.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: (1) ett personligt brev, (2) CV, (3) Kopia av doktorsexamen och (4) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-07-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 23 juni 2020
  • Ansök senast: 10 juli 2020

Liknande jobb


Postdoktor i 3D genomorganisationen i växter

Postdoktor i 3D genomorganisationen i växter

21 januari 2021

21 december 2020

Post dok i molekylär husdjurgenetik

Post dok i molekylär husdjurgenetik

17 december 2020

Forskare i antibiotikaresistens

Forskare i antibiotikaresistens

15 oktober 2020