Enhetschef Hemtjänsten

Enhetschef Hemtjänsten

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Karlstad är en attraktiv tillväxtkommun och en motor i Värmland med drygt 90 000 invånare och 7000 medarbetare som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Vi har stort fokus på tillväxt och långsiktig hållbar utveckling. Vårt arbete bygger på helhetssyn och vi arbetar tillsammans inom koncernen för att våra tjänster och vår service ska bli så bra som möjligt för dem vi är till för, det vill säga Karlstadsborna,

Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd åt äldre och personer med funktionsnedsättning. På förvaltningen arbetar omkring 2 000 medarbetare inom vårdboende, hemtjänst, trygghetsboende, hälso- och sjukvård, funktionsstöd, samt på vårt biståndskontor.

Inom hemtjänstens verksamhetsområde har ett stort och omfattande utvecklingsarbete skett de senaste åren som inneburit att både ekonomi och verksamhet utvecklats i en positiv riktning. Vi fortsätter utvecklingsarbetet för en mer modern och attraktiv hemtjänst för både kund och medarbetare och behöver nu utöka vårt glada team med ytterligare en enhetschef.

Hemtjänstens verksamhetsområde består idag av nio hemtjänstenheter, bemanningsenhet, nattenhet, larm- och service samt en administrativ stab. Som enhetschef utgår man från ett gemensamt kontor i centrala Karlstad.

Inom Karlstads kommun erbjuder individuell handledning och gedigen chefsutbildning till alla chefer.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef inom hemtjänsten ansvarar du för att insatserna som utförs är av god kvalité, för en ekonomi i balans samt en god arbetsmiljö. Du har det operativa ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Ditt uppdrag är att driva, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål och i enlighet med gällande lagstiftning samt enligt kommunens mål, policy- och styrdokument.

Du leder och fördelar arbetet för dina medarbetare och säkerställer bemanning. Du ansvarar för att stärka och motivera medarbetarna och fånga upp behov av kompetensutveckling, förändrade arbetssätt och rutiner. Genom ditt kommunikativa ledarskap så skapar du förutsättningar för medarbetarna att vara delaktiga, ta ansvar och känna arbetsglädje. Tillsammans med dina medarbetare ska du verkställa beviljade insatser och arbeta för att våra kunder får omsorg av bästa kvalitet.

Planering och prioritering är en naturlig del av ditt arbete och du håller uppsatta tidsramar.

Du ingår i verksamhetens ledningsteam.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom det sociala området eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet som vi bedömer relevant i förhållande till uppdraget. Du ska ha minst två års erfarenhet av att arbeta som chef, gärna från liknande verksamhet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och dina ledaregenskaper, vilket innebär att du utövar ditt ledarskap i linje med förvaltningens- och verksamhetens värdegrund. Du bedriver ett kommunikativt och nära ledarskap och har förmågan att entusiasmera, motivera och skapa förtroendefulla relationer med dem du möter i ditt arbete. Vidare är du en driven och kreativ person som arbetar för att uppnå mål och resultat. Arbetet i hemtjänsten är varierande och ställer krav på god förmåga att prioritera och organisera.

Då verksamheten bedrivs på geografiskt spridda ställen i kommunen är b-körkort ett krav.ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Leena Hagman
054-5405801
Wanja Lööv
054-540 47 56
Christina Millner, Administrativ chef
054-540 55 09
Margareta Wilde, SSR
054-540 54 57
Ann Eklöf, Vision
054-540 55 15
Enhetschef, Hemrehab Maria Hasslid
054-540 58 85
Enhetschef, Hemrehab Kerstin Tyrenhag
054-540 57 58
LSR Marie Hildèn
054-540 56 40
Emma Ragnarsson, LSR
054-540 59 47
Enhetschef Gunilla Olsson
054-540 55 91

Sammanfattning

Besöksadress

Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Karlstad
None

Postadress

Stadshuset, Drottninggatan 32
Karlstad, 65184

Liknande jobb


Enhetschef ordinärt boende

Enhetschef ordinärt boende

22 september 2020

Enhetschefer till ordinärt boende

Enhetschefer till ordinärt boende

21 september 2020