Enhetschef till enheten för pandemistöd

Enhetschef till enheten för pandemistöd

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Regeringen har beslutat att länsstyrelserna ska handlägga ärenden om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag (OMS-stöd) samt statligt stöd när vissa lokalhyresgäster har fått rabatt på hyran (LOK-stöd).

Länsstyrelsen i Dalarnas län planerar att inrätta en tillfällig enhet för att handlägga dessa ärenden, enheten för pandemistöd. Fler stödformer kan tillkomma. Länsstyrelsen söker en visstidsanställd chef till denna enhet. Du ska bygga upp och leda enheten. Enheten kommer att placeras på avdelningen för hållbar utveckling.


ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef ansvarar du för att planera och leda arbetet, prioritera och kvalitetssäkra enhetens processer och är chef för enhetens medarbetare. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmiljöansvar. Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten och att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden samt att Länsstyrelsens styrdokument följs. Din närmaste chef är avdelningschefen Mikael Selander.

KVALIFIKATIONER
Krav:
Chefs-och eller ledarskapserfarenhet.
Erfarenhet av att arbeta processinriktat med verksamhetsplanering och uppföljning.
Du är en god kommunikatör och har ett gott bemötande
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Då tjänsten kan komma att vara säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.

Meriterande:
Leda arbete med LOK- och OMS-stöd.

Personliga egenskaper:
Du är en god ledare.
Du är engagerad och strukturerad.
Du är lyhörd, empatisk och öppen inför andra människor, deras olikheter, arbetsmiljö och kompetens.
Du är inriktad på samverkan.
Du arbetar enligt den statliga värdegrunden.


ÖVRIGT
Intervjuer kommer att ske under vecka 17.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Artiklar i detta ämnet

  1. Bra ledare som chef

Kontaktpersoner på detta företaget

funktionssamordnare Per Johansson
010-225 03 41
platsansvarig Idrekontoret John Halvarsson
010-225 03 35
Lotta Larson, Kommunikationschef
010-225 02 04
Länsantikvarie Fredrik Sandberg
010-225 04 60
Funktionssamordnare Ann-Louise Haglund
010-22 50 284
enhetschef Per-Erik Sandberg
010-225 03 02
Funktionssamordnare Veronica Moraeus
010-22 50 481
funktionssamordnare Anna Myrtin
010-225 02 88
enhetschef Lars-Håkan Jönsson
010-22 50 443
Kajsa Sjösvärd
010-22 50 461

Sammanfattning

Besöksadress

Åsgatan 38 79184 FALUN
None

Postadress

Åsgatan 38
FALUN, 79184

Liknande jobb


Chef inom Fastighetsbildning, Karlstad

Chef inom Fastighetsbildning, Karlstad

5 maj 2021

Enhetschef internservice

Enhetschef internservice

30 april 2021

27 april 2021