Enhetschef till Rasmusbyn

Enhetschef till Rasmusbyn

Arbetsbeskrivning

En av Sveriges bästa LSS-verksamheter söker en enhetschef till delen Bostad med särskild service som med stort engagemang vill vara med och driva och forma verksamheten enligt Rasmusbyns värdegrund.

Ett arbete där du har kunniga och engagerade kollegor, verksamhetschef och ägare som stöd. Boendet är fullbelagt. Låter det här som ett jobb för dig? Skicka in en ansökan redan idag!

Om Rasmusbyn
Rasmusbyn är en lantligt belägen verksamhet mellan Örebro och Nora som bedriver bostad med särskild service och daglig verksamhet för personkrets 1, LSS. Verksamheten har ett riksintag med 20 platser fördelade på fyra gruppbostäder. I byn arbetar cirka 60 personal, varav cirka 45 är omsorgsassistenter som bemannar fyra gruppbostäder dygnet runt. Inom daglig verksamhet arbetar 7 handledare inom arbetsområdena stall, gård, skapande och kök.

Verksamhetsidén är att tillsammans driva ett mindre lantbruk på gammalt traditionellt vis. Byn styrs utifrån ett årshjul baserat på årstidernas rytm där stor vikt läggs vid våra högtider. Byn består av vår gård och bygata och i byn vistas, förutom bybor och medarbetare, även katter, hundar, får, höns och hästar. I vår gemensamma matsal äter vi alla lunch tillsammans. Alla som arbetar i byn är delaktiga i att driva gården utifrån sin funktion.

Rasmusbyns värdegrund är att vara en plats där alla är sedda och behövda och får vara en del i en fantastisk gemenskap på sina egna villkor.

Vad erbjuder Rasmusbyn?
Rasmusbyn är en unik och stabil verksamhet med höga ambitioner och mål om att uttalat vara en av Sveriges bästa LSS-verksamheter. Vi tar ett stort gemensamt ansvar i att utforma en verksamhet som erbjuder såväl medarbetare som bybor en arbetsplats med stort inflytande och hög arbetsglädje. Sedan starten 2017 har vi kommit en bra bit på väg och är nu en verksamhet med god resumé och goda vitsord från såväl kunder som medarbetare.

Rekryteringen av en enhetschef är ett ytterligare steg i att skapa dessa förutsättningar. Som enhetschef ges du möjlighet till personlig utveckling genom att anta en spännande utmaning i en fantastisk arbetsmiljö. Rasmusbyn är en plats som medarbetare söker sig till och där kollegor gärna tipsar om lediga tjänster. 

Du kommer att ingå i den övergripande ledningsgruppen som utgörs av verksamhetschef, föreståndare, enhetschef för Daglig verksamhet, enhetschef för Rasmusbyns boenden och enhetschef för Ceciliagården samt sjuksköterska.

Rasmusbyn vilar på en socialterapeutisk värdegrund och fortlöpande utbildning både internt och externt inom området erbjuds. Arbetetsättet är väl förankrat – alla känner till det och har det som en daglig kompass för livet i byn. Målet för alla anställda i verksamheten är att känna delaktighet i verksamhetens utveckling genom att bidra med sin fulla kompetens och erfarenhet.

Om rollen
I rollen som enhetschef säkerställer du att insatsen Bostad med särskild service bedrivs likvärdigt och kvalitetssäkert utifrån gällande lagar, avtal och verksamhetens värdegrund. Rollen ställer höga krav på samverkan mellan verksamhetens övriga insatser Daglig verksamhet och Hälso-och sjukvård. Samverkan sker även med systerverksamheten Ceciliagården som ligger några kilometer bort. Som stöd finns två gruppchefer med ansvar för den dagliga driften samt en administratör med bl.a. ansvar för korttidsbemanning och schemaplanering. Dessa personer är direkt underställda dig.

Som enhetschef ingår att ta emot nya bybor enligt avtal och tillse så att insatsen verkställs och följs upp på ett kvalitetssäkert sätt och i samklang med värdegrunden. Allt i samråd med verksamhetschef och övrig ledningsgrupp.

Exempel på arbetsuppgifter:

- Säkerställa att det finns tillräckliga och fungerande rutiner för insatsen.
- Ansvara för rapportering och kvalitetsuppföljning till myndighet, kommuner och verksamhetschef.
- Vara en aktiv del i det dagliga arbetet.
- Kontakt och samverkan med anhöriga, gode män och fackliga företrädare.
- Budgetansvar genom att delta i upprättandet av ny budget och leverera förväntat resultat.
- Arbetsmiljöansvar utifrån delegation.
- Genomföra planeringsdagar, arbetsplatsträffar, utbildningar och medarbetarsamtal.
- Följa och säkerställa att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning och resultat från tillsyn av verksamheten.
- Arbeta med affärsplan med tillhörande handlingsplaner.

I din roll har du bra bollplank i medarbetare och kollegor från ledningsgruppen, för att lösa situationer där handlingar och beslut tjänar på erfarenheter från flera håll. Du kommer ingå i ett sammanhang där du kan vara med att påverka i strategiska frågor liksom dagliga situationer, du erbjuds alltså ett omväxlande arbete där du får hantera frågor högt som lågt.

Din bakgrund
Vi söker dig med erfarenhet av att tryggt och prestigelöst leda andra mot gemensamma mål. Du har högskoleutbildning från social omsorg, socionom eller annan utbildning som IVO bedömer likvärdig och som ger möjlighet att bära IVOs tillstånd.

Vi ser även att du har kunskap om relevanta lagstiftningar inom verksamhetsområdet med fokus på LSS. Vidare har du kunskap och erfarenhet av funktionsnedsättningar, psykiatriska diagnoser och utmanande beteenden och förmågan att kunna handleda verksamhetens medarbetare utifrån detta. I dina tidigare roller har du arbetet med handledning, utbildning och utvecklingsarbete för att stimulera och möta medarbetarnas behov av kompetensutveckling.

Som ledare har du en strategisk förmåga samtidigt som du trivs med operativa uppgifter i verksamheten. Du är en del av teamet och är en förebild för dina medarbetare. Det är viktigt att du delar Rasmusbyns värdegrund och har en nyfikenhet och förmåga att leda utifrån ett socialterapeutiskt förhållningssätt. 

Arbetet kräver körkort och tillgång till bil för att kunna ta sig till verksamheten.

Information och ansökan
All administration i denna rekryteringsprocess kommer att hanteras av AxÖ Consulting. För mer information kontakta rekryteringskonsult Mia Haglund på mia.haglund@axoconsulting.se alt. 072-396 05 82. 

AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Rasmusbyn
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 3 februari 2023
  • Ansök senast: 27 februari 2023

Liknande jobb


20 mars 2023

Nämndemansgården söker platschef till Karmansbo

17 mars 2023