Expeditions- och rättschef

Arbetsbeskrivning

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö och arbetsrätt.Vårt mål är att minska utanförskapet och skapa förutsättningar för fler arbeten, att göra det mer lönsamt att arbeta, billigare och enklare att anställa samt förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga platser.EXPEDITIONS- OCH RÄTTSCHEF Arbetsuppgifterna innefattar att biträda departementschefen med planering och arbetsledning i departementet samt biträda med att samordna verksamheten i departementet, inom Regeringskansliet och i förhållande till andra samhällsorgan. Av förordningen med instruktion för Regeringskansliet följer att expeditionschefen ska vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredning av ärenden, utom i fråga om lagar och andra författningar, samt slutligt granska koncepten till regeringens beslut.Rättschefen ska svara för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas samt vaka över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredning av författningsärenden.Rättschefen svarar vidare för den slutliga granskningen av förslagen.Vi söker dig som har: * Tidigare erfarenhet att som chef leda och utveckla en verksamhet, * goda ledaregenskaper och god kommunikativ förmåga, * stor integritet, * insikt i och kunskap om politiska organisationer, * en utbildningsbakgrund som hovrätts- eller kammarrättsassessor, och * förståelse för samspelet i den svenska arbetsmarknadsmodellen.Förmåga att: * Leda strategiskt förändringsarbete, * företräda departementet, och * samordna olika intressen.Meriterande är: * Erfarenhet från olika verksamhetsområden såväl som från politiskt styrda organisationer och offentlig verksamhet, gärna statlig verksamhet, och/eller näringslivet, * erfarenhet av att leda förändringsarbete i en kunskapsorganisation, * kunskap och erfarenhet om olika styrningsmodeller, * kunskap om och intresse för det arbetsmarknads- och arbetslivspolitiska området, och * goda kunskaper i engelska. Parallellt med annonsprocessen har Boardtalk i uppdrag att genomföra en searchprocess.Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla.Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 20 augusti 2010.Märk intresseanmälan med ref.nr A2010/1936/ADM.

Sammanfattning

Liknande jobb


Sektionschef AME och Integration

23 september 2016

Expeditionschef Medicinkliniken

2 augusti 2016

Network Standards & Development Manager

3 oktober 2016