Expeditionschef –  Arbetsmarknadsdepartementet

Expeditionschef – Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsbeskrivning

Departementsledningen, Arbetsmarknadsdepartementet

Är du en utvecklingsinriktad och skicklig hovrätts- eller kammarrättsassessor med erfarenhet av att som chef leda, och med gott resultat utveckla verksamhet? Vi kan erbjuda dig ett utmanande arbete med stort ansvar där du får möjlighet att bidra till departementets utveckling och biträda regeringen att förverkliga sin politik.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som expeditionschef är du chefstjänsteman och biträder statsråden och statssekreterarna med arbetsledning, planering och samordning av verksamheten i departementet, inom Regeringskansliet och i förhållande till andra samhällsorgan. Du ansvarar för att det finns rutiner och processer för beredning i departementet och vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid beredning av ärenden, samt granskar slutligt koncepten till regeringens beslut. Du vakar också över styrningen av de myndigheter som hör till departementet. Du samordnar departementets opolitiska chefstjänstemän och den administrativa chefen och har tillsammans med rättschefen det övergripande ansvaret för att verksamheten inom departementet håller en god kvalitet. Som expeditionschef ingår du i departementets lednings- och chefsgrupp där du också är ordförande i den senare. Du ingår i Regeringskansliets nätverk för expeditionschefer. Expeditionschefen ansvarar också för krishanteringsplan och krishanteringsorganisation enligt vad som föreskrivs i 11 a § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet. Läs mer om Arbetsmarknadsdepartementets verksamhet på regeringen.se

Din bakgrund
Vi söker dig som är hovrätts- eller kammarrättsassessor och har erfarenhet av att som chef leda, och med gott resultat utveckla verksamhet. Du har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, av myndighetsstyrning och den statliga budgetprocessen. Du har vana vid att företräda en verksamhet i olika sammanhang och är väl förtrogen med förutsättningarna för att arbeta i en politiskt styrd organisation. Du har kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser. Du behöver ha insikt i hur den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar och insikt i hur man kan arbeta med horisontella frågor, det vill säga frågor som berör många. Goda kunskaper i engelska krävs.

Dina egenskaper
För att lyckas i rollen som expeditionschef behöver du kunna svara mot mycket högt ställda krav på juridisk yrkesskicklighet. Du behöver sätta dig in i komplexa frågeområden och bryta ned problem, vilket kräver mycket god analytisk förmåga. Du har mycket gott omdöme, och kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar, även när tempot är högt. Vidare har du mycket god förmåga att leda, utveckla och motivera kvalificerade medarbetare. Du arbetar mycket bra med andra och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar. Som person har du förmåga att samordna olika intressen, är utvecklingsinriktad och lösningsorienterad. Du behöver ha mycket god förmåga att strukturera, organisera, planera, prioritera, sätta mål och tidsramar samt följa upp verksamheten. Du är mycket noggrann samt har mycket god språklig analytisk förmåga, det vill säga du förstår komplicerade språkliga underlag och producerar texter med hög kvalitet. Det är viktigt att du har hög integritet och stor personlig mognad.

Övrigt
Tillsvidareanställning i Regeringskansliet med ett tidsbegränsat förordnande som expeditionschef i fem år med möjlighet till förlängning.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.


Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta statssekreterare Roger Mörtvik. Du är också välkommen att kontakta personalchefen Maria Hedin Nordling. Fackliga kontaktpersoner är Kristina Lindström, Saco, och Susanna Ståhl, ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 maj 2020.


Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Arbetsmarknadsdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för integration, mot segregation, rasism och diskriminering samt för att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tomas  Engholm, Enhetschef
08-405 49 32
Bengt Gunnar Herrström, Saco
08-405 54 82
Per Anders Widell, ST
08-405 24 79
Ulrica  Gradin, Enhetschef
08-405 27 33
Annika Elmgart, Bitr. Enhetschef
08-405 2511
Bonde Svedberg, Personalhandläggare
08-405 45 60
Anita Engvoll, ST-RK
08-405 10 00
Carl van Duin, OF
08-405 10 00
Thomas Eneström, Saco-Fö
08-405 3967
Eva Corp, Kommunikationschef
08-405 50 35

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Regeringskansliet
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön

Besöksadress

Jakobsgatan 24
None

Postadress

None
Stockholm, 10333

Liknande jobb


Expeditions- och rättschef

14 juli 2010

Sektionschef AME och Integration

23 september 2016

Expeditionschef Medicinkliniken

2 augusti 2016

Network Standards & Development Manager

3 oktober 2016