Gästlektor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap

Gästlektor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap

Arbetsbeskrivning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Gästlektor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Anställningens omfattning
Anställningen är tidsbegränsad i ca fem månader med en omfattning på ca 30%.

Tillsättningsprogram
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Innehavaren av anställningen förväntas bedriva undervisning inom organisationsteori, ledarskap och entreprenörskap på både grund- och avancerad nivå. Arbetet består huvudsakligen i undervisning, handledning och examination på grund- och på avancerad nivå inom ramen för såväl civilekonomprogrammen, som internationellt masterprogram och fristående kurser eller kurser på andra utbildningsprogram. Vidare förväntas innehavaren av anställningen ta kurs- och examinationsansvar vid avdelningen samt aktivt bidra till pedagogisk utveckling tillsammans med kollegor.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet från olika undervisningsformer som exempelvis föreläsningar, seminarier samt handledning av självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå är ett krav för anställningen. Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska varför ett krav är att den sökande kan uppvisa pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och engelska. Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom organisationsteori, ledarskap och entreprenörskap är särskilt meriterande för anställningen. Särskilt meriterande är också högskolepedagogisk utbildning samt erfarenhet av digitala undervisningsmetoder.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i forskning inom organisation och entreprenörskap är särskilt meriterande för anställningen. Meriterande är även dokumenterad vetenskaplig skicklighet från forskning inom både privat och offentlig sektor, från att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys samt från publicering i för anställningen relevanta internationella tidskrifter.

Inom institutionen prioriteras nära samverkan med företag och andra organisationer inom såväl undervisning som forskning. Dokumenterad skicklighet i genomförandet av denna typ av arbete är därför meriterande.

Anställning som gästlärare
Anställning som gästlärare syftar till att tillföra universitetet kompetens och skicklighet som inte redan finns att tillgå inom ämnesområdet och gästläraren ska bidra till förnyelse, breddning och/eller fördjupning av den befintliga forskningen och undervisningen. En gästlärare ska normalt ha sin yrkesverksamhet förlagd till något annat svenskt eller utländskt lärosäte.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen. Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

 


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 3 - 6 månader
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 maj 2021
  • Ansök senast: 2 juni 2021

Liknande jobb


1 juni 2021