Gruppchef för Verkställighetsgruppen i Norrköping

Arbetsbeskrivning

Polismyndigheten bildades den 1 januari 2015. Myndigheten består av drygt 28 500 medarbetare och organiseras i sju polisregioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett nationellt kansli. De sju regionerna är indelade i polisområden och enheter varav Operativa enheten är en.

Operativa enheten är i sin tur indelad i flera sektioner, en av dem är Gränspolissektionen som ansvarar för polisens arbete inom de olika gränspolisära processerna: gränskontroll, inre utlänningskontroll och verkställigheter av avvisning eller utvisningsbeslut.
Inom Gränspolissektionen finns sju gränspolisgrupper med placering i Nyköping (Skavsta flygplats) Norrköping och Jönköping. Det finns i nuläget 70 stycken anställda.
Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för verkställighetsgruppen med anställda i Norrköping och Jönköping, placeringsort Norrköping.

Verksamhetsuppdraget
Gränspolissektionens uppdrag är att genomföra gränskontroll vid Polisregion Östs gränsövergångsställen. Detta sker främst idag vid flygplatserna i Jönköping, Linköping, Norrköping samt Skavsta i Nyköping. Viss gränskontroll kan även ske i någon av regionens hamnar. Gränspolissektionen ansvarar även för arbetsplatskontroller i enlighet med Sanktionsdirektivet samt genomför och stöttar regionens gemensamma arbete med inre utlänningskontroller. Till detta kommer arbetet med verkställigheter av beslut om avvisning eller utvisning.ARBETSUPPGIFTER
Som gruppchef för en verkställighetsgrupp är du operativt ansvarig för den personal som verkställer beslut om avvisning eller utvisning. Det kan röra sig om överlämnade beslut från Migrationsverket, allmän domstol eller Polisens egna beslut. Gruppchefen för verkställigheter och administrativt stöd ställer krav på att tänka effektivitet i ärendehandläggningen. Du har förmåga att tänka nytt och vill testa nya sätt att arbeta inom de ramar som lagar och förordningar sätter för vårt arbete. Som gruppchef på gränspolissektionen företräder du sektionens intressen utåt inom polismyndigheten, men även gentemot samverkanspartners och medborgare.

Du kommer även att utgöra en viktig del i sektionens ledningsgrupp och stötta sektionschefen i dennes arbete. Din placering är i Norrköping och din närmaste chef är Gränssektionschefen.

Chefsuppdraget
Det direkta ledarskapet fokuserar på konkreta resultat, såväl kvantitativa som kvalitativa. Chefen på direkt nivå förstår och tar ansvar för den egna verksamhetens roll i det nationella uppdraget och klargör målen för medarbetare. I det ingår att förmedla en insikt om Polismyndighetens roll i rättsstaten. Hon eller han ger klara instruktioner och ställer tydliga krav på goda verksamhetsresultat utifrån fastställda målsättningar. Förmågan att delegera är viktig liksom att ge och ta feedback. Chefen på direkt nivå är engagerad och tillgänglig och agerar som en representant för arbetsgivaren. Den direkta chefen arbetar aktivt med att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och idéer och verkar för ett medarbetardrivet förbättringsarbete.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet som arbetsledare, projektledare eller motsvarande liksom tidigare erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten. Du har erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet och du har relevant examen/utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat inom det egna ansvarsområdet liksom att du ingått i något ledningsforum. Det är meriterande om du har drivit och/eller deltagit i samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning.

Som chef på direkt nivå
• kan du hantera din dubbla roll som chef och medarbetare
• kan du förstå och formulera mål och uppdrag för ditt ansvarsområde
• kan du strukturera information och skapa överblick
• kan du omformulera och anpassa ett budskap till olika målgrupper och kommunicera det i både tal och skrift
• bör du kunna kommunicera på grundläggande engelska om den egna verksamheten
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor utifrån Polisens ledarkriterier.


ÖVRIGT
Anställning
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Chefsförordnandet på befattningen är på 4 år med möjlighet till förlängning.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att du måste vara svensk medborgare samt att säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627) kommer att göras innan anställning.

Mer information
Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Therese Persson via mail: hr-avd-chefskansli-3.rps@polisen.se. Mer information om uppdraget lämnas av rekryterande chef.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du frågor om ansökningsförfarandet se FAQ för arbetssökande på Polisens supportportal eller ta kontakt via hr-avd-chefskansli-3.rps@polisen.se

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan ta istället kontakt via hr-avd-chefskansli-3.rps@polisen.se

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du som är intresserad av att arbeta som Gruppchef för verkställighetsgruppen i Norrköping är varmt välkommen med en ansökan senast 2 mars 2017.

Artiklar i detta ämnet

  1. Bra ledare som chef

Kontaktpersoner på detta företaget

Gruppchef PKC Andreas Roberger
010-5686303
Gruppchef PKC Emma Hjalmarsson
073-3315487
Grupphef PKC Andreas Roberger
010-5686303
Gruppchef PKC Emma Hjalmarsson

Tf. gruppchef Mats Rosenqvist
010-5667874
Tf. gruppchef Göran Magnusson
010-5667796
Tf. gruppchef Lars-Gunnar Rydholm
010-5667783
Tf. gruppchef Marie Bjurman
010-56 67825
Tf. gruppchef Reception Värnamo Annette Timmer
010-5668563
Tf. gruppchef Höglandet Kjell Lindvall
010-5667793

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Polismyndigheten, Polisregion Öst Linköping
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning
  • Publicerat: 10 februari 2017

Besöksadress

Brigadgatan 13 58103 Linköping
None

Postadress

Box 345
Linköping, 58103

Liknande jobb


Verksamhetschef stöd och omsorg

19 april 2021

Administrativ enhetschef, förvaltningen för funktionsstöd

Administrativ enhetschef, förvaltningen för funktionsstöd

15 april 2021

Enhetschef till enheten för pandemistöd

Enhetschef till enheten för pandemistöd

14 april 2021

12 april 2021