Gruppchef till Utredningssektionen i Polisområde Västernorrland

Gruppchef till Utredningssektionen i Polisområde Västernorrland

Arbetsbeskrivning

Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden: Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen
PO Västernorrland består av 1 utredningssektion och 3 lokalpolisområden. Vid utredningssektionen finns förutom stationsbefälsgruppen 6 andra grupper. De grupperna är: Jourförundersökningsledare/brottsamordning, spaningsgrupp, grova brott, bedrägeribrott och 2 grupper för brott i nära relation.
Vi söker nu 1 gruppchef till Stationsbefälsgruppen vid utredningssektionen med placeringsort Sundsvall. Gruppen Stationsbefäl (utredningsjour 2) består för närvarande av 6 medarbetare. Gruppens huvudsakliga uppdrag att ansvara för det fortlöpande arbetet i arresten.
Arbetsbeskrivning
Som gruppchef för Stationsbefälsgruppen kommer du att ingå i utredningssektionens ledningsgrupp och tillsammans med övriga chefer vid utredningssektionen leda det dagliga arbetet vid vår sektion. I förekommande fall kommer du även ingå i andra ledningsforum. Du och din grupp spelar en viktig roll i polisområdets omhändertagande av arrestverksamhet mm.
Som gruppchef ska du:
inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs på ett rättssäkert sätt
tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
ansvara och verka för en arbetsmiljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

Som gruppchef ska du kunna arbeta som stationsbefäl när så krävs, vilket ställer krav på att du kan hantera stationsbefälets arbetsuppgifter som kortfattat är:
· Ansvara för viss del av det fortlöpande arbetet i arresten, till exempel förmansprövning, LOB/PL, upprättande av anmälningar samt rapportering av incidenter i arresten, arbetsleda arrestantvakter, ansvara för säkerhet i arresten.
· Upprätta och föra arrestliggare.
· Att vara polisens mottagare och ge service åt allmänheten i nattreceptionen.
· Hantera personefterlysningar och handräckningar.
· Besluta om PL§20 och PL§24.
· Upprätta händelserapport, HR, Prio 5
· Besluta i ärenden enligt delegationsordningen.
· Biträda personalen i receptionen.
· Hantera snabbt uppkommen frånvaro av personal.
Chefsuppdraget
Du har en helhetssyn på uppdraget vilket innebär god förståelse och förmåga att se den egna och andras verksamhet i ett större sammanhang. Du förstår och tar ansvar för den egna verksamhetens roll i det nationella uppdraget och klargör målen för medarbetare. I det ingår att förmedla en insikt om Polismyndighetens roll i rättsstaten. Du har förmåga att ge klara instruktioner och ställa tydliga krav på goda verksamhetsresultat utifrån fastställda målsättningar.
Du är en god ledare och leder i första hand genom att skapa tillit och ha förtroende till individen samt förståelse för uppdraget. Du har en god förmåga att lyssna av vad som sker internt i organisationen såväl som en god förmåga att kommunicera din grupps behov och utmaningar.
Du är engagerad, tillgänglig, effektiv och agerar som representant för arbetsgivaren. Du arbetar aktivt med att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och idéer och verkar för ett medarbetardrivet förbättringsarbete. Som chef ansvarar du för utvecklingssamtal, lönesamtal/lönesättande samtal samt innehar arbetsmiljöansvar enligt separat delegation.
Kvalifikationer
Som chef på direkt nivå:
– kan du hantera din dubbla roll som chef och medarbetare
– kan du förstå och formulera mål och uppdrag för ditt ansvarsområde
– kan du strukturera information och skapa överblick
– kan du omformulera och anpassa ett budskap till olika målgrupper och kommunicera det i både tal och skrift
– inspirerar du till kreativa samtal som utvecklar verksamheten, medarbetarna och andra chefer i relation till uppdrag, värdegrund och övergripande mål
– bör du kunna kommunicera på grundläggande engelska om den egna verksamheten.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.
Se hela kravprofilen på polisen.se
Kontaktpersoner
Information om processen lämnas av Marita Lindblom, HR-konsult, tfn: 070-347 50 36. Mer information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, Veronica Andersson, tfn: 010-56 801 69/070-3123507.
Fackliga företrädare
Polisförbundet region Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord. Samtliga nås via polisens växel 114 14.
Övrig information
Anställning/placering är tillsvidare som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning. Placering är vid Utredningssektionen, placeringsort Sundsvall. En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med diarienummer A585.904/2020 per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-Konsult.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Artiklar i detta ämnet

  1. Bra ledare som chef

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Polismyndigheten - Sundsvall - Storg Sundsvall
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 oktober 2020
  • Ansök senast: 6 november 2020

Postadress

Storgatan 44
Sundsvall, 85230

Liknande jobb


Vi söker en Viltchef

Vi söker en Viltchef

25 november 2020

Biträdande enhetschef lokalfrågor och hörselteknik

24 november 2020

Gruppchef, sektionen för ekonomiadministration

Gruppchef, sektionen för ekonomiadministration

24 november 2020

Chef inom Fastighetsbildning, Vänersborg

Chef inom Fastighetsbildning, Vänersborg

23 november 2020