Integrationssamordnare

Arbetsbeskrivning

Stadskontorets utredningsenhet, Rådhuset, Jönköping. Utredningsenheten är en del av den centrala förvaltningen i Jönköpings kommun och kommunstyrelsens serviceorgan. Utredningsenheten arbetar bl a med att göra prognoser, olika typer av utredningar och utvärderingar samt svara för kommunens centrala statistikservice. Vidare svarar enheten för samordning av kommunens internationella frågor och integrationsfrågor. Utredningsenheten består i dag av åtta personer. Ditt uppdrag är att samordna kommunens integrationsarbete, med betoning på några av kommunens bostadsområden, i samverkan med förvaltningar i kommunen, bostadsbolag och föreningar. I arbetet ingår att initiera projekt, entusiasmera, informera och driva utvecklingen framåt via olika interna och exerna nätverk. Exempel på nätverk är ideella föreningar, bostadsföretag, kyrkan, polisen och företrädare för olika kommunala verksamheter och statliga myndigheter. Särskilda medel är avsatta för integrationsarbetet och du ansvarar för att ta emot och bedöma projektansökningar från olika kommunala verksamheter, föreningar m m. I uppdraget ingår även att vara kommunens representant gentemot centrala myndigheter när det gäller integrationsfrågor och att svara på remisser från offentliga utredningar, motioner m m inom området. Examen från högskola/universitet, med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning och erfarenhet inom området. Vi söker dig som har bred erfarenhet av samhällsarbete och kunskap om samhällets olika funktioner. Erfarenhet av utredningsarbete är meriterande liksom erfarenhet av projektledning. För arbetet krävs goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt. Kunskaper i andra språk är meriterande. Vid behov kunna arbeta kvällar och helger.

Sammanfattning

Besöksadress

Rådhuset
None

Postadress

None
JÖNKÖPING, 55189

Liknande jobb


Flyktingsamordnare

Flyktingsamordnare

29 juni 2022

Handledare till mottagande av ensamkommande barn

28 september 2010

Biträdande föreståndare till mottagande av ensam

28 september 2010

Flyktingsamordnare

24 november 2010