Sökning efter Flyktingsamordnare/Flyktingkonsulent

Flyktinghandläggare, Gimo

Flyktinghandläggare, Gimo

31 mars 2020

11 juni 2019

16 januari 2018

Integrationsutvecklare

26 april 2017

Samordnare inom flyktingområdet

4 april 2017

Flyktingsamordnare

29 mars 2017

Integrationshandläggare

23 mars 2017

Täby kommun söker socialsekreterare till flyktingmottagning

13 mars 2017

Flyktingguider

22 februari 2017

Utvecklingsledare integration

15 februari 2017

Flyktingsekreterare

23 januari 2017

Introduktionshandläggare

23 januari 2017

Flyktinghandläggare

5 januari 2017

Samordnare för boende

14 december 2016

Flyktingsekreterare

17 november 2016

10 november 2016

Integrationsstrateg

8 november 2016

1 november 2016

Introduktionsstödjare

20 oktober 2016

12 oktober 2016

Sävsjö kommun söker samordnare till IM programmen på Aleholm

11 oktober 2016

Integrationssamordnare

4 oktober 2016

Boendesamordnare för nyanlända

20 september 2016

Flyktingcoach

14 september 2016

Samordnare för Malmö Stads arbete med EU migranter

11 augusti 2016

EU-samordnare

11 augusti 2016

Konsulent med inriktning flyktingsamordning

8 augusti 2016

Biträdande Föreståndare

8 augusti 2016

14 juli 2016