Kommunövergripande informationsarkitekt

Kommunövergripande informationsarkitekt

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och förbättra vardagen för Örebros invånare, företagare och medarbetare? Är du en lagspelare som gärna vill bli en del av vår nystartade enhet och bidra till en framgångsrik digital förflyttning av kommunens service?

Örebro kommun är Sveriges sjätte största kommun, och en av de kommuner som växer mest. Digital verksamhetsutveckling är ett viktigt fokusområde för att kunna möta många av välfärdens utmaningar. Informationsförsörjnings- och digitaliseringsavdelningen söker nu en kommunövergripande informationsarkitekt. En central och ledande roll för att strategiskt driva en övergripande utveckling av hur vi hanterar våra informationstillgångar – så att vi kan göra informationen tillgänglig och användbar för de behov kommunens verksamheter och samhället i stort har idag och framåt. Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten

Tjänsten är placerad på enheten "Strategi, arkitektur och transformation". Här finns digitaliseringsstrateger och kommunövergripande arkitekter. Arkitekterna har ett gemensamt fokus på att ta fram och löpande utveckla samt förvalta en övergripande och långsiktig it- och informationsarkitektur som över tid möjliggör säkra, datadrivna och flexibla lösningar. Allt för att Örebro kommun ska kunna ha en digital plattform som klarar av att möta verksamheternas behov av att erbjuda service via smarta digitala tjänster. Arkitekterna har olika inriktningar (verksamhets-, lösnings-, infrastruktur- och informationsarkitektur) och bidrar till den strategiska helhet som säkerställer att kommunen har rätt informations- och it-miljö för att stödja verksamheternas syfte och kommunens totala digitala behov.

Informationsarkitekten designar och beskriver på en övergripande nivå hur kommunens informationstillgångar ska struktureras, hanteras och utvecklas för att samlat kunna möta kraven på öppenhet, datakvalitet och regelefterlevnad som grund. I denna roll jobbar du nära såväl dina arkitektkollegor som andra roller inom kommunens informationsförsörjnings- ochinformationsförvaltningsarbete. Kommunens övergripande strategiska förmåga för informations- och it- arkitektur är under etablering och du kommer också, i samverkan med dina kollegor, att arbeta med att ta fram gemensamma arbetssätt och metoder liksom att skapa och upprätthålla ram- och regelverk för kommunen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• leda arbetet med att ta fram kommunens övergripande informationsarkitektur
• driva utvecklingen av informationsarkitekturen rörande strategi och riktning
• ta fram nulägesbilder, skapa målarkitekturer, göra gap-analyser och leverera färdplaner mm.
• ta fram riktlinjer och principer för informationshantering liksom styrningar för informationsområdet inom bl a masterdata, informationsutbyte och informationsförsörjning
• omvärldsbevaka utvecklingen inom informationsområdet samt utforska nya möjligheter
• utifrån övergripande strategiska mål och inriktningar vara rådgivande expert samt bedöma och utvärdera utvecklingsförslag inför beslut

Kompetenskrav

• akademisk examen med inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget alternativt gedigen arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• mycket god insikt i och förståelse för informationsförsörjning och informationsförvaltning
• god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Du är en lagspelare med ett genuint intresse för digitaliseringens möjligheter. Du har en stark drivkraft, god samarbetsförmåga och positiv inställning. Du ser möjligheter i utmaningar, har en god initiativförmåga och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Din problemlösande analysförmåga är hög, du har helhetssyn och ser på sakers långsiktiga betydelse. För att lyckas i rollen behöver du vara uthållig med en god förmåga att kunna göra korrekta avvägningar och prioriteringar.

Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga, vilket bl a innebär att du kan kommunicera och informera på ett målgruppsanpassat sätt för att leda och engagera olika slags grupperingar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• certifiering inom informations- eller it-arkitekturområdet
• tidigare arbetat på strategisk nivå
• erfarenhet av att arbeta i liknande roll i en större, komplex organisation

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Örebro kommuns Informationsförsörjnings- och digitaliseringsavdelning har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens digitaliseringsutveckling och digitala transformation. Avdelningen ansvarar också för att säkra en effektiv, tillförlitlig och säker informationsförsörjning samt en hållbar arkitektur för kommunens informationshantering.

Enheten "Strategi, arkitektur och transformation" är en av avdelningens fem enheter. Den är liksom den strategiska förmågan för digital utveckling under etablering. Enhetens uppdrag är att, utifrån ett helhetsperspektiv:


• säkerställa effektiva och ändamålsenliga strategier, principer och färdplaner inom informationsförsörjnings- och digitaliseringsområdet
• leda och samordna kommunens digitalisering och digitala transformation
• utveckla och främja kommunens innovationsförmåga

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 29 september. 

Välkommen med din ansökan!Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Kontaktpersoner på detta företaget

Peter Örbring, Enhetschef
   019- 21 38 74
Kerstin Awad, Distriktsköterska
   019-21 49 44
Eva Cading, Enhetschef Barn och familj
   019-21 27 11
Ann-Sofie Vennerstrand, Rektor
   019-21 20 52
Emelie Rådström Sipinen, Enhetschef
   019-21 25 35
Peter Thermaenius, Rektor
   070-631 44 90
Mona Hansen, Förskolechef
   019-21 40 84
Johanna Gancarz, Utvecklingsledare
   019-21 32 23
Mona Öhrn, Kontorschef
   076-551 39 76
Anna Lorinius, Rektor
   019-21 49 67

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 september 2022
  • Ansök senast: 29 september 2022

Besöksadress

12345 12345 Örebro
None

Postadress

Box 30000
Örebro, 70135

Liknande jobb


Informationsarkitekt

Informationsarkitekt

15 december 2022

9 december 2022