Kurator till Mellringeskolan 7-9

Kurator till Mellringeskolan 7-9

Arbetsbeskrivning

Här finns ett riktigt roligt jobb! Arbeta tillsammans med oss och våra ungdomar med frågor som är viktiga för dem. Var med oss i det spännande arbetet att ge våra elever bästa möjliga skolgång.

Om tjänsten
Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam vars huvuduppdrag är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Du strukturerar och samordnar sociala insatser runt elever. I tjänsten handleder du som kurator också lärare i psykosociala frågor, arbetar med elever på individ- och gruppnivå samt har stödsamtal med elever. Utifrån eleven samarbetar du med lärare, vårdnadshavare och övriga inom elevhälsoteamet men också med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin med flera.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• ta initiativ i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på skolövergripande-, grupp-, och individnivå
• arbeta med klasser i förebyggande syfte och vid behov.
• ge professionell handledning och konsultation till skolpersonal 
• initiera och delta i nätverksarbete kring elever 
• kartlägga och bedöma den sociala situationen i och utanför skolan för enskilda elever 
• genomföra stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras familjer 
• arbeta utifrån beprövade kunskapsteori och evidensbaserade metoder medverka i arbetet att upprätta, implementera och revidera handlingsplaner 
• bidra med socialt och psykosocialt perspektiv i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten 
• känna till och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• använda och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns

Kompetenskrav

• socionomexamen om 210 hp, alternativt motsvarande högskoleexamen om minst 210 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer likvärdig

Vi arbetar tillsammans med flera olika professioner därav behöver du ha god samarbetsförmåga och även kunna komma med nya idéer och ha en bra initiativförmåga. Även om arbetet är mycket i grupp ingår även mycket enskilt arbete vilket kräver att du ska kunna trivas och arbeta självständigt. En bra självinsikt och förmåga att kritiskt granska sig själv för att fortsätta vilja utveckla och utvecklas. Det händer mycket på en och samma gång och du behöver vara lösningsinriktad och flexibel i ditt arbete.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• erfarenhet av arbete som kurator eller med liknande arbetsuppgifter
• erfarenhet av att arbeta inom skola
• erfarenhet av att handleda lärare
• kunskap/erfarenhet av ICDP (vägledande samtal) 

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: enligt överenskommelse

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Mellringeskolan är en F-9 skola på väster i Örebro med ungefär 700 elever. Eleverna kommer framförallt från Örebros västra stadsdelar och närmsta landsbygden. Mellringeskolan 7-9 har drygt 330 elever och ca 50 personal. Personalen är indelad i arbetsenheter som är organiserade runt gemensamma klasser. Arbetsenheten är navet för både arbete med måluppfyllelse och elevhälsa. Som stöd till lärararbetslagen finns förutom skolledning och administration en elevhälsogrupp. På skolan finns elevkoordinatorer, kurator, skolsköterska, fritidsledare, elevassistenter och skolkafévärdinna.

Våra skolklubbar ger eleverna möjlighet att fördjupa sig utifrån egna intressen i dans, fotboll, musik och bild o form.
Vi har inom skolår 7-9 en kommungemensam grupp för elever med en diagnos inom autismspektrat.
Skolan drivs från och med 2015 som en intraprenadskola inom Örebro kommun. Det innebär att verksamheten har större befogenheter och ansvar än andra kommunala verksamheter.

Mer information om skolan hittar du på www.orebro.se/mellringeskolan eller följ oss på sociala medier!

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 10 februari.

Välkommen med din ansökan!

Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Artiklar i detta ämnet

  1. Verbal aggression

Kontaktpersoner på detta företaget

Peter Örbring, Enhetschef
   019- 21 38 74
Kerstin Awad, Distriktsköterska
   019-21 49 44
Eva Cading, Enhetschef Barn och familj
   019-21 27 11
Ann-Sofie Vennerstrand, Rektor
   019-21 20 52
Emelie Rådström Sipinen, Enhetschef
   019-21 25 35
Peter Thermaenius, Rektor
   070-631 44 90
Mona Hansen, Förskolechef
   019-21 40 84
Johanna Gancarz, Utvecklingsledare
   019-21 32 23
Mona Öhrn, Kontorschef
   076-551 39 76
Anna Lorinius, Rektor
   019-21 49 67

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Kommun
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 27 januari 2023
  • Ansök senast: 10 februari 2023

Besöksadress

12345 12345 Örebro
None

Postadress

Box 30000
Örebro, 70135

Liknande jobb


Kurator till Lindholmens tekniska gymnasium

Kurator till Lindholmens tekniska gymnasium

24 mars 2023

Skolkurator, Göthriks skola

Skolkurator, Göthriks skola

22 mars 2023