Lektor i musikalisk gestaltning inom opera

Arbetsbeskrivning

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.


Anställningen är placerad vid Institutionen för opera. Läs mer om institutionen här: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-operaVälkommen att söka anställning som lektor i musikalisk gestaltning.

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom musikalisk gestaltning.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att:

- Undervisar och handleder operasångare i musikalisk gestaltning på kandidat- och avancerad nivå.
- Aktivt medverkar till utvecklingen inom musikalisk gestaltning och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
- Arbetar med kursadministration, att utveckla nya kurser och program, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
- Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området musikalisk gestaltning inom opera.

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du är pianist och har en aktiv konstnärlig praktik inom musikalisk gestaltning. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder
Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:

- Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
- Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
- Praktisk erfarenhet av instudering/musikaliskt gestaltningsarbete med sångare på professionell nivå.
- Förmåga att beskriva din undervisning och din pedagogiska metod.
- Dokumenterad och bred erfarenhet av undervisningsformer/examinationsformer av hög kvalitet på kandidatnivå och avancerad nivå samt förmåga att utveckla kurser och program.
- Dokumenterat god samarbetsförmåga.
- Erfarenhet av att undervisa både på något skandinaviskt språk och engelska.
- Kunskaper om och förmåga att utveckla internationella samarbeten och utbyten.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen
Anställningens omfattning är sextio procent av heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde 1 augusti 2021.

Välkommen med din ansökan senast 2020-12-10!

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2020/723/2.2.1

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Linda Stafbom, chef utbildningsadministrativa avd
08 - 494 00 289
Olof Halldin, bibliotekschef
08-494 00 531
Personalhandläggare Martin Arleskär
0849400808 0769400808
Forskningsledare Rolf Hughes
08 - 494 00 311
Jan-Erik Sahlberg, avdelningschef
08 - 494 00 296
Martin Arleskär, personalhandläggare
08 - 494 00 808
Maria Hedman Hvitfeldt
08 494 00 607
Beata Alving, prefekt
08 - 494 00 821
Maria Hedman Hvitfeldt prefekt
08 494 00 607
Beata Alving, prefekt
08-494 00 821

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms konstnärliga högskola
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 10 december 2020
  • Ansök senast: 11 december 2020

Besöksadress

Box 24045
None

Postadress

Box 24045
Stockholm, 10450

Liknande jobb


Universitetslektor engelska 100%

Universitetslektor engelska 100%

6 maj 2021

Universitetslektor engelska vikariat 100%

Universitetslektor engelska vikariat 100%

6 maj 2021

Universitetslektor engelska vikariat 60%

Universitetslektor engelska vikariat 60%

6 maj 2021

Universitetslektor engelska 90%

Universitetslektor engelska 90%

6 maj 2021