Minst en biträdande lektor i sociologi - inriktning kvantitativ metod

Minst en biträdande lektor i sociologi - inriktning kvantitativ metod

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Anställningsform

Tidsbegränsad anställning, 4 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsuppgifter

Vi söker en sociolog eller sociologiskt orienterad kriminolog som befinner sig i början av sin karriär. Anställningen utgörs av 50 procent forskning och 50 procent undervisning. Arbetsuppgifterna omfattar undervisning i sociologi på grund- och avancerad nivå, med särskilt fokus på undervisning i kvantitativ metod. Undervisning kan ske både inom sociologiprogrammet och kriminologiprogrammet. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva forskning i sociologi av hög internationell kvalitet. Innehavaren av anställningen förväntas aktivt bidra till en positiv utveckling av vår forskningsmiljö, bland annat genom att publicera sin forskning och ansöka om externa forskningsmedel. Därtill ska innehavaren av anställningen aktivt bidra till att utveckla utbildningsutbudet.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i sociologi alternativt kriminologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Endast sökande som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång kommer ifråga. Även den som disputerat tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

Kravprofil

Sökanden ska ha doktorsexamen i sociologi alternativt kriminologi (eller ha uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens) samt ha undervisnings- och forskningserfarenhet inom sociologi eller motsvarande. Hög kompetens inom sociologisk eller kriminologisk forskning och undervisning är särskilt meriterande, och då i synnerhet kompetens i kvantitativ metod.

Sökanden ska kunna uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet. Att ha erhållit externa forskningsmedel är en merit.

Vidare ska sökande kunna arbeta självständigt, ansvarsfullt och strukturerat med både undervisning och forskning. God samarbetsförmåga är ett krav. Erfarenhet av att samarbeta med externa aktörer är också en merit.

Undervisning förekommer på svenska och engelska. En sökande med annat modersmål än svenska (danska eller norska) som accepterar anställningen förväntas därför inom två år ha förvärvat tillräckliga kunskaper i svenska språket (tal och skrift) för att kunna undervisa på svenska, samt kunna delta aktivt i administrativa och andra relevanta verksamheter som bedrivs på svenska. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på engelska är ett krav.

Bedömningsgrund

Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid sökandes utvecklingspotential samt dokumenterad vetenskaplig skicklighet, förmåga att utveckla forskning inom ämnesområdet samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Vetenskaplig skicklighet omfattar internationell publicering, självständig forskning och medverkan i internationell samverkan, med hänsyn till graden av progression efter avhandlingen.

Stor vikt läggs också vid pedagogisk förmåga, särskilt förmågan att undervisa i kvantitativ metod på olika nivåer. Därtill läggs vikt vid hur den sökandes forskning matchar institutionens forskningsmiljö.

De topprankade kandidaterna kommer att bjudas in till en provföreläsning och intervju som också ligger till grund för bedömningen.

Befordran

En biträdande lektor kan efter ansökan befordras till en tillsvidare anställning som universitetslektor. Ansökan ska lämnas in till Samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter tre år och sex månaders anställningstid. En uppföljning av progression genomförs efter halva anställningstiden. Behörighet och lämplighet för anställning som lektor bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk progression under anställningstiden, med betoning på följande kriterier;

För mer information se:

https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2021-01/lunds-universitets-anstallningsordning-201215.pdf

Ansökan

Till ansökan bifogas meritförteckning, kopior/intyg av betyg, skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf samt de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten). Den sökande ska även bifoga en skiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning den sökande avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen, samt hur denna relaterar till institutionens forskningsmiljöer. Vänligen lista i din CV de program och mjukvaror relevanta för kvantitativ analys du behärskar.
Ansökan ska skickas in på engelska elektroniskt.

Villkor

Tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Jan-Olof Nilsson, studierektor i sociologi
jan-olof.nilsson@soc.lu.se
Jakob Gustavsson studierektor i statsvetenskap
jakob.gustavsson@svet.lu.se
Britt-Marie Johansson
Britt-marie.Johansson@soc.lu.se
Jan-Olof Nilsson
Jn-olof.nilsson@soc.lu.se
Christhoper Mathieu
christopher.mathieu@soc.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 117
None

Postadress

Box 117
Lund, 22100

Liknande jobb


Biträdande lektor i genusvetenskap

Biträdande lektor i genusvetenskap

20 maj 2022

Universitetslektor i matematik

Universitetslektor i matematik

20 maj 2022

Biträdande universitetslektor i genusvetenskap

Biträdande universitetslektor i genusvetenskap

20 maj 2022

Assistant Professors in Finance

Assistant Professors in Finance

20 maj 2022