Polismyndigheten söker kommunikationschef till polisregion Mitt

Polismyndigheten söker kommunikationschef till polisregion Mitt

Arbetsbeskrivning

Arbetsplatsbeskrivning
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34 500 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar med minst ett kansli per region resp. nationell avdelning.
Polismyndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat. En utbredning av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- och terrorberedskap, en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några viktiga faktorer som påverkar.
De nationella avdelningarna inom Polismyndigheten tillgodoser ledningens och verksamhetens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd samt stöd av mer administrativ karaktär för hela myndigheten. Avdelningarnas organisationsstruktur bygger på principen tillgänglighet och professionalitet före närhet och individ. Avdelningarna har ett funktionsansvar för all verksamhet inom respektive funktion. Det innefattar fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal oavsett var i landet personalen geografiskt är placerad. Avdelningens enheter ska tillsammans skapa förutsättningar för ett verksamhetsdrivet, professionellt, tillgängligt och likvärdigt stöd för hela Polismyndigheten.
En av de nationella avdelningarna, Kommunikationsavdelningen, har ansvar för att proaktivt styra och samordna Polismyndighetens kommunikationsarbete samt vara ett strategiskt och operativt kommunikationsstöd i hela myndigheten. Avdelningen har cirka 200 medarbetare och finns på ett flertal orter i hela landet. Polisregion Mitt består av Uppsala, Gävleborgs och Västmanlands län och har ca 2 300 anställda. Regionens huvudort är Uppsala.

Arbetsbeskrivning
De regionala kommunikationsenheterna ansvarar för att omsätta den gemensamma kommunikationsstrategin och verksamhetsplanen med regionala kommunikationsaktiviter anpassade till regionens behov. De regionala enheterna arbetar bland annat med strategiskt och operativt kommunikationsstöd till ledning och chefer samt samordning av polisregionens närvaro i sociala medier. Kommunikationsenheten i Mitt består av 14 medarbetare, fördelade på tre geografiska orter (Gävle, Västerås och Uppsala). Kommunikationschefen är placerad i Uppsala.
Uppdraget som strategisk chef vid Polismyndigheten
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett samarbetsinriktat, tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom och tillsammans med dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Mångårig aktuell erfarenhet av att driva och leda strategiskt kommunikationsarbete i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
Minst fyra års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
Minst fyra års erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva större förändrings- och utvecklingsarbeten
Mångårig erfarenhet av att ingå i ledningsgrupp
Gedigen erfarenhet av och kunskap om medie- och kriskommunikation
Gedigen erfarenhet av och kunskap om att strukturera och leda arbete med intern och extern kommunikation i egna kanaler såväl som i sociala och traditionella medier
För funktionen relevant kommunikationsutbildning

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från kommunikationsarbete inom andra myndigheter
Erfarenhet av polisorganisationens verksamhet

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har chefs- och ledarskapsutbildning för direkt och/eller indirekt nivå.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivationDu kan läsa mer om ledarkriterierna i följande länk https://bit.ly/3gJM38y . Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Övrig information
Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i Uppsala

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Ansökan
Välkommen med din ansökan, i form av CV och personligt brev, senast den 30 september 2021. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, 106 75 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr A493.405/2021 i mailets ärendemening.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A493.405/2021 med papperspost till adressen: Polismyndigheten, 106 75 Stockholm.
Ansökningar kommer endast att tas emot på något av ovanstående sätt.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Polismyndigheten Uppsala Uppsala
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 7 september 2021
  • Ansök senast: 30 oktober 2021

Postadress

Svartbäcksgatan 49
Uppsala, 75332

Liknande jobb


Kommunikationschef

Kommunikationschef

30 november 2022

29 november 2022