Post doc i arbetsintegrerat lärande - tema vård

Post doc i arbetsintegrerat lärande - tema vård

Arbetsbeskrivning

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Institutionen för hälsovetenskap, Högskolan Väst söker nu en Post doc i Arbetsintegrerat lärande – tema vård.

Institutionen för hälsovetenskaps forskning är samlad inom den vårdvetenskapliga forskningsmiljön Lärande och vårdande (LOV) för hållbar hälsa. Forskningen handlar om att främja människors hälsa samt deras upplevelser av hälsa, sjukdom och vård. Begreppen ”Personcentrerad vård” och "Normmedvetenhet" inbegriper, livsvillkor likabehandling, respekt och bekräftelse för att bemöta människors specifika behov. LOV innefattar forskning på olika nivåer, från person till organisation och samhällsstruktur.

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL). Vårdvetenskap med inriktning mot AIL studerar och utvecklar människor som unika aktörer i olika vårdsituationer avseende hälsa, egenmakt inflytande, vårdbehov och resurser. Ämnets forskningsfrågor handlar om lärande och utveckling inom olika vårdverksamheter och vårdutbildningar med stark koppling till det omgivande samhället. Kompetens- professions- och organisationsutveckling studeras för att möta hälso- och sjukvårdens aktuella och framtida behov av yrkeskompetens. För mer information: https://www.hv.se/om-oss/organisation/institutioner/halsovetenskap/amnet-vardvetenskap-med-inriktning-mot-arbetintegrerat-larande/

Arbetsuppgifter:
Syftet med anställningen är att genomföra forskning och utbildning, såsom:

- Planering av en studie inom AIL-tema vård som dokumenteras i form av en projektplan
- Genomförande av ovanstående planerad studie.
- Presentera studiens resultat vetenskapligt i internationell tidskrift och konferens såväl som i populärvetenskapligt sammanhang.
- Att tillsammans med kollegor bidra till utveckling av forskningsmiljön LOV, via seminarier, konferenser och nätverksbyggande.
- Undervisningen kommer främst ske inom vårdvetenskap med inriktning AIL på grund- och avancerad nivå, dessutom kan undervisning på forskarutbildningsnivå bli aktuellt.

I arbetsuppgifterna ingår också att hos forskningsfinansiärer ansöka om extern finansiering av forskning.

Kvalifikationer:
Behörig att anställas är den som har avlagd doktorsexamen inom ett område relevant för forskning inom vårdvetenskap med inriktning AIL. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Examen ska vara erhållen senast vid ansökningstillfället.

För anställningen krävs dessutom:

- Förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt att fullgöra de arbetsuppgifter som anställningen innefattar samt.
- God förmåga att undervisa på svenska och engelska.
- God förmåga att planera, administrera och organisera arbetet.
- God förmåga att hantera krav och motgångar.

Meriterande för anställningen:

- Pedagogisk skicklighet genom undervisning på grund- och avancerad nivå
- Att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit externa forskningsanslag
- Högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
- Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen

Bedömningsgrunder:
Som bedömningsgrund vid anställningen ska graden av sådan dokumenterad skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla enligt följande:

- Särskild vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet inom ett område med relevans för forskning inom omvårdnad/vårdvetenskap med inriktning AIL.
- Stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet genom egen undervisning på grund- och avancerad nivå.
- Stor vikt läggs vid dokumenterad samverkan med det omgivande samhället, kommunicera egen forskning och att skapa nätverk.
- Stor vikt läggs vid administrativ kompetens.

Villkor:
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltidstjänstgöring. Anställningen kommer vara uppdelad i 80 % forskning och 20 % institutionstjänstgöring.

Övrigt:
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Vi önskar att ansökan och underlag är på engelska. Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med
referensnummer R 2021/132 och skickas i ett exemplar.

För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2021-07-25

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av
rekryteringsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Marita Eriksson
0520-22 39 58

Sammanfattning

Besöksadress

Gustava Melins gata 2
None

Postadress

Gustava Melins gata 2
Trollhättan, 46186

Liknande jobb


Universitetslektor i sinnesbiologi

Universitetslektor i sinnesbiologi

15 januari 2022

14 januari 2022

Adjungerad lärare i redovisning

Adjungerad lärare i redovisning

14 januari 2022

Biträdande universitetslektor i kemi med inriktning mot batterier

Biträdande universitetslektor i kemi med inriktning mot batterier

14 januari 2022