Postdoktor i datalingvistik

Postdoktor i datalingvistik

Arbetsbeskrivning

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Ämne

Datalingvistik

Ämnesbeskrivning

The Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP) vid FLoV finansieras av ett tioårigt anslag från Vetenskapsrådet (2015-2025). CLASP ägnar sig åt forskning och avancerad utbildning i tillämpning av probabilistisk modellering och maskininlärningsmetoder på centrala frågor inom lingvistisk och kognitionsvetenskaplig teoribildning. CLASP ägnar sig också åt frågeställningar inom dialog och språklig interaktion. För en beskrivning av CLASP se https://gu-clasp.github.io/.

Arbetsuppgifter

Anställningen ger innehavaren möjlighet att befästa och vidareutveckla sina vetenskapliga färdigheter genom att bedriva forskning inom CLASPs kärnområden i samarbete med forskargruppen. För närvarande forskar medlemmar i CLASP inom lingvistik och datalingvistik utifrån idéer från följande forskningsområden:


• Maskininlärning inklusive Deep Learning och neurala nätverk
• Komputationella och experimentella metoder i psycholingvistik


• Teorembevisning och Bayesian Reasoning
• Neurolingvistiska och formella modeller för dialog och interaktion
• Typteori (eller logik) och sannolikhetslära
• Kombinationer av logiska metoder, maskininlärning/deep learning och psycholingvistiska ansatser
• Komputationella modeller av språk, perception och situerad interaktion/social robotik

Högst 20 % av tjänsten kan innefatta arbetsuppgifter andra än forskning, som undervisning, handledning av doktorander och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Huvuddelen av arbetet ska utföras på plats vid Göteborgs universitet. Postdoktorn förväntas delta aktivt i forskningsgruppen och ämnets workshops, seminarier och konferenser.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara avlagd doktorsexamen som senast vid sista ansökningsdag. Doktorsavhandlingens ämnesområde bör vara i ett relevant område enligt ämnesbeskrivningen ovan. Eftersom anställningen som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag (om inte särskilda skäl föreligger såsom föräldraledighet, sjukledighet eller militärtjänst).

Anställningen som postdoktor beskrivs närmare i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1770/1770096_anstallningsordning-for-larare-vid-goteborgs-universitet---2020-02-20.pdf

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och Humanistiska fakultetens anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  Bedömning kommer att ske utifrån meriter som är dokumenterade i ansökan.

Till ansökan bifogas:


• Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete
• Förteckning över examina och anställningar
• Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter
• Meritportfölj II: Pedagogiska meriter
• Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter
• Meritportfölj IV: Meriter avseende samverkan med det omgivande samhället
• Projektplan som beskriver den forsknings som den sökande planerar att bedriva under sin tid som postdoktor.
• Doktorsexamensbevis
• Kontaktuppgifter till två referenspersoner
• Åberopade skrifter, inklusive doktorsavhandling, samt separat förteckning över skrifterna

Mer information finns i:

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1685/1685190_anvisningar-ovrig-larare-ansokan-180314.pdf

De dokument som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Göteborgs universitet, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg.

Vänligen ange diarienummer på kompletterande handlingar. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgs universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 30 oktober 2020
  • Ansök senast: 1 februari 2021

Liknande jobb


Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

22 januari 2021

22 januari 2021

Universitetslektor i gränsytors kemi

Universitetslektor i gränsytors kemi

21 januari 2021

Universitetslektor statsvetenskap

Universitetslektor statsvetenskap

21 januari 2021