Sektionschef för kommunikation till Energimyndigheten

Sektionschef för kommunikation till Energimyndigheten

Arbetsbeskrivning

Nu söker Energimyndigheten dig som inspireras av kommunikation, ledarskap, hållbara energisystem och klimatomställningen. Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Vår vision är hållbar energi för alla och vi jobbar utifrån värdegrunden; trovärdig, modig, och helhetssyn. Under 2021-2022 kommer vi succesivt att rekrytera nya medarbetare för våra uppdrag. 

Vi söker en sektionschef som tillsammans med kommunikationssekretariatet ska öka vår förmåga att leverera kommunikation i framkant i en allt mer komplex omvärld.

Vad ska du göra?

Du ska leda och fördela arbetet på sektionen för kommunikationsarbete. Det innebär att planera, strukturera, prioritera och utveckla både det pro- och reaktiva kommunikationsarbetet, främst mot externa målgrupper.

Du kommer att bidra till att rätt kommunikation når rätt målgrupp i rätt kanal vid rätt tillfälle. För att göra det kommer du behöva få en helhetsbild av myndighetens uppdrag för att se hur kommunikation stöttar där den ger bäst effekt. Arbetet är både operativt och strategiskt.

Som sektionschef har du ett fördelat ansvar för ekonomi, medarbetare, arbetsmiljö-, och verksamhetsfrågor. Du coachar, samordnar och leder sektionens cirka 10 medarbetare mot uppsatta mål. Som ledare utvecklar du verksamheten tillsammans med dina medarbetare och chefskollegor.

Vi är inne i en utvecklingsfas inom sekretariatet, vilket innebär att du bidrar med både metodutveckling och förändringsledning. Du kommer att ingå i kommunikationssekretariatets ledningsgrupp och kommer ha ett nära samarbete med sektionschefen för metodutveckling. Du rapporterar till kommunikationschefen.

Arbetet innebär, förutom nära samarbete med kollegorna på sekretariatet och andra chefer och handläggare inom myndigheten, också att du har externa kontakter.

Vem är du?

Du är en ledare med förmåga att skapa arbetsglädje, du ser till helheten och kan prioritera och anpassa insatser utifrån myndighetens behov. Du har en akademisk utbildning inom kommunikation eller annan likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av att vara chef med personalansvar, gärna i offentlig verksamhet. Du är tillgänglig, lyssnar aktivt, följer upp och har ett genuint intresse av att utveckla dina medarbetare.

Vidare har du arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete inom kommunikation och har arbetat minst fem år som strategisk kommunikatör. Du har erfarenhet av projektledning, pressarbete och sociala medier. Du har arbetat med målgrupps- och kanalstrategier och har mycket goda kunskaper i att skriva och anpassa dina texter till olika målgrupper och kanaler. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av upphandlingar.

Du motiverar, skapar engagemang och delaktighet, tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Du har ett gott omdöme och gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut är också något som är en styrka hos dig. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskapet når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Du engagerar och entusiasmerar dina medarbetare mot gemensamma mål.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Vilka är vi?

Energimyndighetens uppdrag är att leda omställningen till ett hållbart energisystem för såväl klimatet som ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle. På kommunikationssekretariatet arbetar vi med att sprida kunskap om myndighetens uppdrag och insatser, liksom om utvecklingen, inom energiområdet lokalt, nationellt och internationellt.

Kommunikationen ska bidra till förståelse för helheten i energisystemet, sprida kunskap och öka medvetenhet om hållbara lösningar i energi- och klimatfrågor.

Övrigt

Energimyndigheten värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald kan tillföra verksamheten.

Tjänsten är placerad vid huvudkontoret i centrala Eskilstuna, med goda pendlingsmöjligheter från Stockholm och andra närbelägna städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och har flexibla arbetstider som underlättar att förena arbetsliv och privatliv. Arbetet innebär också goda möjligheter att arbeta mobilt/på distans.

Varaktighet/Arbetstid

Tillsvidareanställning, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag: 7 november 2021 Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vår hemsida - märk då din ansökan med diarienr: 2021-42023

Vi ser gärna att du ansöker snarast då urval och intervjuer sker löpande.

Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Ylva Norberg
016-542 06 19

Fackliga kontaktpersoner
Viktor Döhlen SACO-S
016-544 24 03
Eva-Karin Magnusson, ST
016-544 21 94

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Energimyndigheten
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 14 oktober 2021
  • Ansök senast: 7 november 2021

Besöksadress

Kungsgatan 43
None

Postadress

Box 310
ESKILSTUNA, 63104

Liknande jobb


26 november 2021

Kommunikationschef till Koncernstab kommunikation

Kommunikationschef till Koncernstab kommunikation

23 november 2021