Sektionschef till Nationella transportenheten -Transportplaneringssektionen

Sektionschef till Nationella transportenheten -Transportplaneringssektionen

Arbetsbeskrivning

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi ansvarar för häkten, anstalter, frivård och transporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

Nationella transportenhetens arbetsuppgift är att transportera frihetsberövade personer. Det innefattar huvudsakligen kriminalvårdsklienter mellan häkten och anstalter samt till domstolsförhandlingar, läkarbesök m.m. Nationella transportenheten transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Varje år genomförs ca 70 000 transporter varav ca 5 000 går utrikes. Inom enheten, som from årsskiftet kommer att bestå av: fyra transportsektioner, en transportplaneringssektion, en transportsäkerhetssektion samt en verksamhetsstödsgrupp, arbetar närmare 800 personer.

ARBETSUPPGIFTER
Kriminalvårdens nationella transportverksamhet söker nu en chef till transportplaneringen i Arvidsjaur. Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag i en modern myndighet. Sektionschefen skall omsätta den nationella transportenhetschefens uppdrag så att transportverksamheten verkställs på ett både säkert och humant sätt. Verksamheten ska bedrivas effektivt och inom tilldelade budgetramar där kompetens och materiella resurser används optimalt och i god samverkan. Som chef för Transportplaneringssektionen har du till uppgift att säkerställa en effektiv, säker och ändamålsenlig planering av enhetens transportuppdrag. Du förväntas också bidra till att utveckla planeringsprocessen för att uppnå en effektivare transportverksamhet, vilket även innefattar utveckling av lokal planeringsprocess. Till din hjälp har du två direktrapporterande chefer (kriminalvårdsinspektörer) som ansvarar för inrikes- respektive utrikesplaneringen samt två verksamhetsutvecklare.

Du kommer även ha ett viktigt samarbete med de chefer som ansvarar för lokal transportplanering i transportsektionerna, transportsäkerhetssektionen och NTEs verksamhetsstöd. I rollen ingår också att företräda NTE internt och externt i frågor som rör planeringen av enhetens transporter och samarbetet i stort med beställande myndigheter. Transportplaneringssektionen är en ny sektion som skapats av de två planeringsgrupperna för inrikes respektive utrikes som tidigare varit placerade i olika sektioner. Förändringsarbete pågår inom NTE, som för närvarande bl a innebär en utveckling av den nya organisationen för att realisera dess potential, utveckling av återvändandeverksamheten i Sverige och EU, utveckling av samverkan med beställare, nytt transportplaneringssystem med ändrade planeringssätt samt utveckling av enhetens säkerhetsarbete.

Du rapporterar till chefen för nationella transportenheten och du ingår i enhetens ledningsgrupp för transportverksamheten där din chef och dina kollegor utgör en viktig plattform för ditt ledarskap och där alla bidrar till att utveckla enheten.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad, är relationsbyggare och besitter en god kommunikativ förmåga. I ditt chefs- och ledarskap har du framträdande kompetenser inom förändringsledarskap, problemlösningsförmåga, planeringsförmåga och resultatorientering. Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och därmed agerar du förebild för dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

För att kunna bli aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
• Akademisk utbildning/examen om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet inom områden som Kriminalvården bedömer relevanta eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården finner relevant
• Väl vitsordad erfarenhet av arbets- och personalledning
• Väl vitsordad erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser
• Erfarenhet av faktabaserad process- och systemutveckling
• God kunskap i analys och förbättring av processer
• Goda kunskaper om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarepolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet i allmänhet och statlig verksamhet i synnerhet
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Svenskt medborgarskap (för att uppfylla beslutade säkerhetskrav enligt säkerhetsklass 2)

Det är meriterande om du har någon av följande meriter:
• Dokumenterad ledarskapsutbildning
• Dokumenterad utbildning inom logistik och transportplanering
• Erfarenhet av arbete med logistik och transportplanering
• Erfarenhet från Kriminalvårdens transportverksamhet
• Relevant erfarenhet från Kriminalvårdens kärnverksamhet
• B-körkort


ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande.
Denna befattning är placerad i säkerhetsklass två och då utförs en säkerhetsprövning med bl.a. registerkontroll innan beslut om anställning fattas. I detta fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund.

Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Arbetspsykologiska tester kommer att vara en del av rekryteringsprocessen.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Artiklar i detta ämnet

  1. Bra ledare som chef

Sammanfattning

Liknande jobb


Chef inom Fastighetsbildning, Karlstad

Chef inom Fastighetsbildning, Karlstad

5 maj 2021

Enhetschef internservice

Enhetschef internservice

30 april 2021

27 april 2021