Servicehandläggare till Kontaktcenter, Barn och Ungdom

Servicehandläggare till Kontaktcenter, Barn och Ungdom

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Serviceförvaltningen är en av stadens fackförvaltningar och har i uppdrag att svara för de administrativa uppgifter som är samordnade i staden såsom löneadministration, ekonomiadministration, stadsövergripande upphandlingsfrågor, kontaktcenterverksamhet, rekryteringsstöd, fastighets- och lokalfrågor samt växelfunktion. Serviceförvaltningen har ca 370 medarbetare och har sin lokalisering i Globenområdet.På Serviceförvaltningen är kompetens och serviceanda en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.Vi är en transparent och kommunicerande organisation där människor kan, får och vågar. På Serviceförvaltningen bemöts alla med tillit och respekt. Vi tar gemensamt och personligt ansvar för helheten och för vår egen del av arbetet. Vår värdegrund sammanfattas i ordet KÖRA som står för: Kompetens - Öppenhet - Respekt - Ansvar.

Vi söker nu servicehandläggare till enheten Barn och Ungdom som vill ge stockholmarna god service.

Vi rekryterar både för tillsvidareanställning och visstidsanställning. 

https://jobba.stockholm/

Kontaktcenter som arbetsplats
Kontaktcenter Stockholm ska ge information och vägledning i frågor som rör stora delar av stadens verksamhet. Vi ska underlätta för stockholmarna och lösa deras ärenden snabbt och enkelt. Kontaktcenter har fyra enheter; Äldre direkt, Barn och Ungdom, Stöd och Omsorg samt Tekniska enheten med tillsammans ca 85 medarbetare. Under 2019 hanterade Kontaktcenter ca 450 000 ärenden varav ca 85 % av detta var telefonsamtal.

Gemensamt för alla inom Kontaktcenter är stor kunskap om Stockholms stads verksamheter och stort engagemang för att ge stockholmarna bästa bemötande och service. Vi sitter i fräscha lokaler vid Globen med god tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och eller orienteringsförmåga. När du börjar jobba hos oss startar du med ca två veckors introduktion för att du ska lära dig arbetet och rutinerna.

Om tjänsten som servicehandläggare
Enheten Barn och Ungdom hanterar frågor om förskola och skola, kollo och kulturskola samt stadens e-tjänster. Det handlar bland annat om regelverk, köplatser och intagning, avgifter och fakturor samt support till vårdnadshavare om skolplattformen och gällande stadens olika e-tjänster. Din huvudsakliga arbetsuppgift att ge information och vägledning via telefon samt besvara e-post. Alla ärenden registreras i ett ärendehanteringssystem och via stadens system har vi tillgång till övrig information för handläggningen.

Det ska vara lätt och enkelt för stockholmarna att ha kontakt med oss. Det är viktigt att du kan ge service och vägledning både på god svenska och på engelska. Du och dina kollegor är schemalagda i det dagliga arbetet för de olika svarsgrupperna. Vi stöttar varandra och är måna om att trivsel, god kvalitet och effektivitet går hand i hand. Alla servicehandläggare får regelbundet utbildning i kommunikation och bemötande samt samtalscoachning för en hög kundservicekompetens.

Din kompetens  och erfarenhet
Vi söker dig som har:

- Erfarenhet av kundtjänst, telefonservice och att ge service och vägledning till kunder via telefon och e-post.
- God IT-vana och vana vid att söka information på webb och olika stödsystem.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Om du har jobbat med eller har kännedom om skol- och/eller förskolefrågor är det meriterande liksom om du kan finska, somaliska eller arabiska.

Vid intervjun lägger vi stor vikt vid följande förmågor och färdigheter:
Som person är du positiv, strukturerad och engagerad i ditt arbete. Du har en mycket välutvecklad servicekänsla och är lugn och kontrollerad i stressiga situationer. Du är lyhörd och kan i varje möte visa respekt, skapa förtroende och ge ett gott bemötande. Du är tydlig i din kommunikation och kan se till att din information når fram. Du kan tänka om och ge förslag till förbättringar och se möjligheter i förändringar.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Sammanfattning

Liknande jobb


2 april 2020

2 april 2020

2 april 2020