Trafikkontoret söker verksamhetsutvecklare, drift av gata, torg och park

Trafikkontoret söker verksamhetsutvecklare, drift av gata, torg och park

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Trafikkontoret ansvarar för att Stockholm ska ha trygga och attraktiva offentliga platser, effektiva transportlösningar och god framkomlighet. Vi planerar, bygger och underhåller gator och torg, så att stockholmarna både vill vistas och kan ta sig fram i den allt tätare staden. För att klara vårt uppdrag är vi 400 kompetenta medarbetare, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en vacker, ren, levande och trygg stad, både idag och i framtiden.Bakgrund
Renhållning av stadens gator, parker och torg, vinterväghållning och skötsel av gatuträd samt kommuncentrala parker är en viktig del av trafikkontorets stadsmiljöverksamhet.

Samtidigt ansvarar stadens 13 stadsdelar för motsvarande verksamhet i parker och på parkvägar runt om i staden. Till detta har trafikkontoret ett ansvar att verka för samordning, utveckling och uppföljning av stadsdelarnas stadsmiljöverksamhet. Både trafikkontoret och stadsdelarna är beställarorganisationer.

Trafikkontoret och stadsdelarna har i de flesta fall separata avtal och det finns en rad olika gränsdragningar att ta hänsyn till. Staden vill här utveckla effektivare arbetssätt för att ytterligare höja kvalitén av det offentliga rummet för stadens invånare, besökare och näringsliv.

Vi söker nu därför en verksamhetsutvecklare med fokus på stadsövergripande utveckling av drift av gata, torg och park med fokus på inköpsprocessen och utveckling av exempelvis strategi, upphandling och arbetssätt . Vi söker dig som vill bidra till att göra trafikkontoret till en ännu mer uppskattad och handlingskraftig samarbetspartner till stadsdelsförvaltningarna. Eftersom tjänsten är ny får du goda möjligheter att forma den.

Arbetsplatsbeskrivning
Du rapporterar till kontorets utvecklingschef. Din arbetsplats är i tekniska nämndhuset på Fleminggatan, men en del av din tid är du på plats i stadsdelarna. Du ingår i en nybildad del av trafikkontorets organisation där det i skrivande stund rekryteras tre stadsdelssamordnare. Dessa beräknas vara på plats under andra kvartalet 2021. Stadsdelssamordnare är en ny roll för att stärka kontorets handlingskraft i relation till stadsdelarna.

Rollen
Som verksamhetsutvecklare med fokus på stadsövergripande utveckling av drift av gata, torg och park arbetar du med att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hög och likvärdig nivå av drift, exempelvis en likvärdig städning och snöröjning, inom hela staden.

Detta sker genom arbete med stadsövergripande utveckling av inköpsprocessen inom området, från målsättning vidare genom upphandling, avtalsskrivande, genomförande och uppföljning. Du verkar inom den strategiska och taktiska delen av kontorets beställarroll, exempelvis omvärldsbevakning och omvärldsanalys, strategier och styrning samt utveckling av arbetssätt inom upphandling och avtalsförvaltning.

Du ansvarar för att ge trafikkontoret en nulägesbild av avtalslandskapet inom drift av gata, torg och park. Du tar fram underlag som visar hur driften är uppbyggd och hur gränssnitten ser ut mellan trafikkontoret, stadsdelarna och andra aktörer. Med utgångspunkt från nulägesbilden utvecklar du tillsammans med kontorets olika verksamheter och i dialog med övriga aktörer löpande våra arbetssätt. Du utvecklar arbetssätt som stöttar ett effektivt och tillitsfullt samarbete.  

Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med frågor kopplat till drift och löpande underhåll av infrastruktur. Du har erfarenhet av verksamhetsutveckling/kvalitetsutveckling. Vidare har du relevant utbildning från högskola/universitet inom exempelvis samhällsbyggnad, statsvetenskap och verksamhetsutveckling/kvalitetsutveckling, alternativt flerårig dokumenterad arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift        

Det är meriterande att ha:

- erfarenhet av offentlig sektor från konsult- eller beställarsidan
- erfarenhet av arbete med inköp på en strategisk och taktisk nivå
- goda kunskaper om LOU
- erfarenhet av projektledning
- ett stort intresse av stadsutveckling


Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och följande kompetenser: Du har en god problemlösande analysförmåga. Du är kreativ i din problemlösning samt tar naturligt initiativ att ta tag i problem för att finna lösningar. Du är självständig på så sätt att du själv klarar av att driva på ditt arbete. Vidare är du en kommunikativ person som både uppskattar och har förmåga att samarbetar med andra. För att lyckas i rollen är det viktigt att du ser helheten och tänker strategiskt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi erbjuder dig
En arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och arbetar med en verksamhet som engagerar och berör stadens invånare. Vi har flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet.

Övrigt
I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms Stad, Trafikkontoret
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 januari 2021
  • Ansök senast: 8 februari 2021

Liknande jobb


Förändringsledare Nära vård

Förändringsledare Nära vård

21 april 2021

Category Activator to AkzoNobel

Category Activator to AkzoNobel

21 april 2021

Verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutvecklare

21 april 2021

Strateg inom social hållbarhet

Strateg inom social hållbarhet

21 april 2021