Universitetslektor i Företagsekonomi - inriktning redovisning och styrning

Universitetslektor i Företagsekonomi - inriktning redovisning och styrning

Arbetsbeskrivning

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning med ev. provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2020-10-31
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Läs annonsen i sin helhet på mdh.se

Arbetsuppgifter
Vi tror att du har en gedigen ämneskompetens, är uppdaterad på forskningsfronten och har en uppsjö med oförverkligade idéer och ambitioner för både forskning och undervisning. Du förväntas på ett målmedvetet, inspirerande och kreativt sätt dela med dig av idéer, kunskap och nätverk och bidra i bygget av en nyskapande, progressiv och trivsam forsknings- och utbildningsmiljö.

I tjänsten ingår sedvanliga akademiska arbetsuppgifter kopplat till undervisning på grund- och avancerad nivå. Vi ser gärna att du bidrar med att stärka forskningskopplingen i undervisningen. Såväl undervisningen och uppdragens karaktär kommer att planeras utifrån den sökandes intresse och verksamhetens behov.

Vi ser gärna att du deltar i ämnesgruppens arbete med att utveckla nya och uppdatera gamla kursplaner samt deltar i skrivandet av ansökningar för att erhålla forskningsanslag, publicerar din forskning och samverkar med såväl nationella och internationella forskningsmiljöer som det omgivande samhället.

Behörighetskrav
Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse.För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning. Anställningsordning

Bedömningsgrunder
Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vi kommer även beakta följande vid bedömningen av de sökande:


• Förmåga att planera, genomföra, examinera och följa upp egen undervisning på grund och avancerad nivå
• Handledning på grund och avancerad nivå
• Förmågan att informera om forskning i olika forum
• Samverkan med omgivande samhälle i forskning och utbildning
• Administrativ förmåga och intresse
• Sökta och beviljande forskningsanslag
• Grad av aktivitet och etablering som självständig forskare
• Erfarenhet av att planera och leda forskningsprojekt tillsammans med andra
• Annan erfarenhet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Forskningens relevans för ämnet samt forskningens omfattning, bredd och djup

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande
Vi ser framför oss att du ambitiös, initiativrik, prestigelös, gillar att arbeta i team och har förmåga att entusiasmera dina kollegor till att tänka utanför boxen, våga drömma stort och skapa engagemang som gör att ni tillsamman når uppsatta mål. Avdelningens ambition är att medarbetarnas olika profiler ska komplettera varandra och att vi tillsammans kan göra skillnad!

Det är meriterande om du har intresse för områden där vi behöver förstärkning så som: hållbarhetsredovisning, revision och koncernredovisning. Det är även ett plus om du har intresse för frågor kopplat till något eller några av våra övergripande forskningsområden: hållbar utveckling, digitalisering eller internationalisering.

Det är även meriterande om du har förmåga att tala, skriva och undervisa på både svenska och engelska.

Vi värdesätter även att du har haft administrativa uppdrag och förtroendeuppdrag av vetenskaplig karaktär, såsom programsamordnare, ämnesföreträdare, varit sakkunnig och opponent, eller av andra betydande uppdrag vid andra myndigheter och företag.

Läs annonsen i sin helhet på mdh.se

Ansökan
Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Ref.nr: 2020/2247
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!


Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Mälardalens högskola
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 30 september 2020
  • Ansök senast: 31 oktober 2020

Liknande jobb


Postdoktor i datalingvistik

Postdoktor i datalingvistik

30 oktober 2020

Biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap

Biträdande universitetslektor i utbildningsvetenskap

29 oktober 2020

Universitetslektor i språk-, läs- och skrivutveckling

29 oktober 2020