Universitetslektor i språk-, läs- och skrivutveckling

Arbetsbeskrivning

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska.

Vi söker en universitetslektor i språk-, läs- och skrivutveckling med inriktning mot speciallärarens yrkesområde. Anställningen är ett vikariat på 12 månader med tillträde snarast.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom speciallärarprogrammet samt inom moment med inriktning mot specialpedagogik och språk-, läs- och skrivutveckling i andra utbildningar. Beroende på den sökandes kompetensområde kan andra arbetsuppgifter inom lärarutbildning eller andra utbildningar även förekomma.

I anställningen ingår 80% undervisning och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning.

Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och förmåga att undervisa på något av dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder för anställningen räknas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i relevant ämne, professionsutbildning av relevans för arbetsuppgifterna, såsom speciallärar- eller logopedutbildning, yrkeserfarenhet med relevans för arbetsuppgifterna såsom speciallärare eller logoped, erfarenhet av administrativt arbete, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag och samarbetsförmåga inom utbildning och forskning.  

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

• bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning,
• originalitet i forskningen,
• produktivitet,
• bidrag till det internationella vetenskapssamhället,
• uppdrag inom vetenskapssamhället,
• förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel och,
• samverkan med omgivande samhälle.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer,
• förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär,
• erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning,
• medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel,
• ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/ eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

God samarbetsförmåga i allmänhet samt övrig kompetens och lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna hör även till bedömningsgrunderna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
För anställning som universitetslektor ska lika stor vikt ägnas prövningen av den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Vid lika meriter ska den vetenskapliga skickligheten väga tyngst.

Särskild vikt ska fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i relevant ämne.

Stor vikt ska fästas vid professionsutbildning av relevans för arbetsuppgifterna, såsom speciallärar- eller logopedutbildning och yrkeserfarenhet med relevans för arbetsuppgifterna, såsom speciallärare eller logoped.

Erfarenhet av administrativt arbete, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag samt samarbetsförmåga inom utbildning och forskning ska tillmätas vikt i bedömningen. Vikt ska även tillmätas god samarbetsförmåga i allmänhet samt övrig kompetens och lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf för lärare vid Umeå universitet.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf. 

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2020-11-13.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat på 12 månader med tillträde snarast.

Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.Mer information om Institutionen för språkstudier: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/

Vi ser fram emot din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Malin Isaksson, prefekt
090-786 52 42
Suvi Karjalainen, universitetsadjunkt
090-786 64 73
Elisabeth Nilsson, universitetsadjunkt
090-786 65 20
Maja Sandow, Ekonomiadministratör
090-786 67 08
Lena Eskilsson
0907866265
Thomas Girmalm
0907867821
Kerstin Engström, prefekt
090-786 69 29
Hans Wiechel, universitetsadjunkt
090-786 50 25
Gunnar Björnsson, professor
+46 90 7867781
Pär Sundström, professor
+46 90 7865163

Sammanfattning

Besöksadress

Umeå universitet
None

Postadress

Umeå universitet
Umeå, 90187

Liknande jobb


Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

22 januari 2021

22 januari 2021

Universitetslektor i gränsytors kemi

Universitetslektor i gränsytors kemi

21 januari 2021

Universitetslektor statsvetenskap

Universitetslektor statsvetenskap

21 januari 2021