Universitetslektor i vårdvetenskap inriktning psykiatrisk vård

Universitetslektor i vårdvetenskap inriktning psykiatrisk vård

Arbetsbeskrivning

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Högskolan Väst söker universitetslektor i vårdvetenskap inriktning psykiatrisk vård

Inom Institutionen för hälsovetenskap genomförs utbildning och forskning huvudsakligen inom områden som hälsa, omvårdnad och vårdvetenskap.

Vårdvetenskap studerar människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa, vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation, ledarskap och utbildning relaterat till vårdande. Den aktuella anställningen anknyter till kunskap och kompetens inom vårdvetenskap som är relevant för sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans kompetensområden.

Arbetsuppgifter:

Anställningen omfattar i första hand undervisning samt kursansvar och handledning inom program och kurser på grund och avancerad nivå vid institutionen för hälsovetenskap. I arbetet som universitetslektor ingår att initiera och bedriva forskning inom institutionens forskningsprofil och att handha administrativa arbetsuppgifter.

Behörighetskrav:

- Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen
- Avlagd doktorsexamen i omvårdnad, vårdvetenskap eller närliggande ämnesområde.
- Högskolepedagogisk utbildning samt visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:

- Erfarenhet av att undervisa och handleda på högskolenivå
- Förmåga att undervisa på svenska
- Dokumenterat god samarbetsförmåga


Meriterande för anställningen är:

- Väl vitsordad undervisningserfarenhet inom högre utbildning
- Förmåga att undervisa på engelska
- Undervisningserfarenhet i vetenskaplig metod gällande såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Erfarenhet av kvantitativ metod är särskilt meriterande.

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt:
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2021/88 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2021-05-20

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Välkommen att ansöka!

Kontaktpersoner på detta företaget

Marita Eriksson
0520-22 39 58

Sammanfattning

Besöksadress

Gustava Melins gata 2
None

Postadress

Gustava Melins gata 2
Trollhättan, 46186

Liknande jobb


Universitetslektor i Datalogi

Universitetslektor i Datalogi

18 januari 2022

Universitetslektor i  statsvetenskap

Universitetslektor i statsvetenskap

18 januari 2022