Universitetslektorer i socialt arbete

Universitetslektorer i socialt arbete

Arbetsbeskrivning

Nu söker vi dig som vill bidra med din kompetens och göra skillnad inom ämnet socialt arbete. Ämnet befinner sig i ett skede med en expansiv satsning på såväl utbildning som forskning med en tvärvetenskaplig ansats. Flera externa forskningsansökningar har beviljats och vi behöver förstärka ämnet med flera lektorer. Som ett steg i den långsiktiga satsningen söker vi nu lektorer samt en biträdande lektor (se separat annons) som kan bidra till att ytterligare stärka en expansiv miljö gällande såväl forskning som undervisning.

Forskningsprofilen Hälsa och välfärd

Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö. Examinationsrätt finns på grund-, avancerad och forskarnivå. Rätt att examinera doktorer inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik finns sedan våren 2017. Forskningen bedrivs tvärdisciplinärt med inriktning på kunskapsimplementering och patientsäkerhet, reproduktiv hälsa, äldres respektive barns och ungdomars hälsa och välfärd samt folkhälsa och idrott. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med regionen inom socialtjänst och hälso- och sjukvård finns etablerade och gemensamma projekt bedrivs kring verksamhetsförlagd utbildning, forskarutbildning, forskning och kompetensutveckling.

Ämnet socialt arbete är ett centralt kunskapsområde i forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik, där ambitionen är att ämnet socialt arbete ska bli examensämne. Forskningen inom kunskapsområdet socialt arbete sker huvudsakligen tvärdisciplinärt och knyter an till det sociala arbetets huvudområden och andra teman med relevans för professionen. Bland annat bedrivs forskning med inriktning mot äldre, unga, försörjningsstöd, stödjande samtal, genus, funktionshinder, missbruk, evidensbaserad organisering och tillsyn, samt socialpolitik.

Din arbetsdag som universitetslektor

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination företrädesvis inom socionomprogrammet på grund- och avancerad nivå. I vissa fall kan undervisning ske inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogram. Du medverkar till uppbyggnad av forskningsmiljön inom ämnesområdet och ses som en länk mellan högskolan och det omgivande samhället. Det finns möjlighet att söka interna forskningsmedel via forskningsprofilen. Därtill finns goda möjligheter att erhålla forskningsfinansiering via vårt samarbetsorgan med socialtjänsterna i regionen. Arbetet innebär också utveckling av samverkan med olika samarbetspartners och andra forskningsmiljöer nationellt och internationellt. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med regionen och privata aktörer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård finns etablerade och gemensamma projekt bedrivs kring verksamhetsförlagd utbildning, forskning och kompetensutveckling. Vetenskapligt arbete sker också i de forskarnätverk som de anställda är engagerade i, bland annat genom högre seminarier.

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun. Tillträde enligt överenskommelse.

Är du personen vi söker?

Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs:


• Doktorsexamen inom ämnet socialt arbete, eller annan akademisk disciplin men med en forskningsinriktning som bedöms vara av god relevans inom ämnet socialt arbete.
• God samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande.
• Möjlighet att vara fysiskt närvarande på campus ser vi som en förutsättning för att fullgöra tjänstens krav.
• Förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Det är meriterande om:


• Din redovisade forskningsaktivitet bedöms vara av relevans för socialtjänstens verksamhetsområde och då främst med betoning på individ- och familjeomsorgens verksamhet.
• Du har erfarenhet av att erhålla externa forskningsmedel och leda forsknings- och samverkansprojekt.
• Du har egna nätverk inom det sociala arbetets huvudområden.
• Du har Socionomexamen och yrkeserfarenhet från praktiskt socialt arbete.
• Du har erfarenhet av undervisning och/eller forskning i kvantitativ metod.
• Du har erfarenhet av distansutbildning.
• Du har erfarenhet av kurs- och programutveckling.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Kontaktpersoner på detta företaget

TCO-lärarförbundet Kerstin Ahlberg

SACO Christina Romlid
023- 77 80 00
Avdelningschef Anna Parkhouse
023-77 89 06
Ämnesföreträdare Kevin McKee
023-77 82 38
verksamhetsledare Eva Hämberg
023-77 84 67
Verksamhetsledare Ann-Marie Mohlin
023-77 84 67
Akademichef Stina Jeffner
023-77 89 33
Professor i omvårdnad Anna Ehrenberg
023-77 84 72
Avdelningschef för omvårdnad Magnus Jobs
023-77 84 72
Projektledare Dala Sports Academy Sofia Brorsson
0701-910685

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Högskolan Dalarna
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 4 februari 2020
  • Ansök senast: 6 april 2020

Besöksadress

Selma Lagerlöfsplatsen
None

Postadress

None
FALUN, 79188

Liknande jobb


12 maj 2021

Vikarierande universitetslektor 75% - Immunologi 12 mån

12 maj 2021