Universitetslektorer inom Omvårdnad

Universitetslektorer inom Omvårdnad

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och bidra till viktig forskning och utbildning inom omvårdnad/vårdvetenskap, Då kan den här tjänsten vara något för dig.

Din arbetsdag som universitetslektor
Du kommer att arbeta med undervisning i kurser på grund-, avancerad nivå och eventuellt även forskarnivå. Undervisningen bedrivs företrädesvis på svenska. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans med hjälp av nätbaserad teknik. Verksamheten du kommer att befinna dig i är dynamisk och i ständig utveckling. Du förväntas bidra med din kunskap i utveckling av kurser och program. Du kommer också i ditt arbete bedriva forskning i linje med Högskolans forskning inom Hälsa och välfärd.

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde snarast. Provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort för anställningen är Falun men delar av arbetet kan utföras nätbaserat då våra utbildningar i hög grad bedrivs som distansutbildningar.

Kunskapsområdet allmänt
Ämnet omvårdnad vid Högskolan Dalarna befinner sig i ett skede med satsning på såväl utbildning som forskning med tvärvetenskaplig ansats inom Hälsa och välfärd. Forskningen bedrivs huvudsakligen inom ramen för fyra forskningscentra inom forskningsmiljön i nära samverkan med det omgivande samhällets hälso- och välfärdsaktörer, nationella och internationella partners: KIPS (Knowledge implementation and patient safety), ReCALL (Research center for ageing and later life), RICH (Reproductive, infant and child health) och RePS (Research center for public health and sports). Forskarutbildning bedrivs i vårdvetenskap med inriktning mot evidensbaserad praktik och forskningen fokuserar på kunskapsimplementering och patientsäkerhet, folkhälsa och idrott samt äldres, barns och ungdomars hälsa och välfärd. Kurser ges inom sjuksköterskeprogram och tre specialistsjuksköterskeprogram (Vård av äldre, Demens och Distriktssköterska) samt som fristående kurser på grund-, avancerad och forskarnivå. Former för samverkan med region och kommuner är etablerade och gemensamma projekt avseende framför allt verksamhetsförlagd utbildning, kompetensutveckling och forskning inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg bedrivs.

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

Bedömningsgrunder för denna anställning är:

Krav:


• avlagd doktorsexamen inom omvårdnad/vårdvetenskap eller annat närliggande vetenskapligt område med relevans för utlysningen
• sjuksköterskeexamen
• visad pedagogisk skicklighet genom varierande insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
• god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift. 

Meriterande:


• specialistutbildning inom primärvård eller äldrevård
• erfarenhet av undervisning på olika nivåer
• högskolepedagogisk utbildning, i synnerhet är behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s rekommendationer av vikt
• forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
• självständighet och förnyelseförmåga som forskare.

En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer, bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

 


På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Kontaktpersoner på detta företaget

TCO-lärarförbundet Kerstin Ahlberg

SACO Christina Romlid
023- 77 80 00
Avdelningschef Anna Parkhouse
023-77 89 06
Ämnesföreträdare Kevin McKee
023-77 82 38
verksamhetsledare Eva Hämberg
023-77 84 67
Verksamhetsledare Ann-Marie Mohlin
023-77 84 67
Akademichef Stina Jeffner
023-77 89 33
Professor i omvårdnad Anna Ehrenberg
023-77 84 72
Avdelningschef för omvårdnad Magnus Jobs
023-77 84 72
Projektledare Dala Sports Academy Sofia Brorsson
0701-910685

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Högskolan Dalarna
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 december 2020
  • Ansök senast: 10 januari 2021

Besöksadress

Selma Lagerlöfsplatsen
None

Postadress

None
FALUN, 79188

Liknande jobb


Universitetslektor engelska 100%

Universitetslektor engelska 100%

6 maj 2021

Universitetslektor engelska vikariat 100%

Universitetslektor engelska vikariat 100%

6 maj 2021

Universitetslektor engelska vikariat 60%

Universitetslektor engelska vikariat 60%

6 maj 2021

Universitetslektor engelska 90%

Universitetslektor engelska 90%

6 maj 2021