Utredare lantmäteri till Exploateringsförvaltningen

Utredare lantmäteri till Exploateringsförvaltningen

Arbetsbeskrivning

Förvaltningen har det samlade ansvaret för exploatering och för större och komplexa investeringsprojekt i Göteborgs Stad. Förvaltningen har en central roll i stadens tillväxt, utveckling och som markägare skapar vi förutsättningar för framtidens boende och näringsliv. På förvaltningen arbetar cirka 350 personer.

Göteborg befinner sig i den mest omfattande utvecklingen i modern tid. Göteborgs Stad har sedan årsskiftet 22/23 en ny organisation för stadsutveckling. Syftet med förändringen är att skapa en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess, i såväl planering, genomförande som förvaltning av staden. Förändringen ska bidra till ökad effektivitet och transparens i arbetet med stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv.

Göteborgs Stad arbetar utifrån demokratins värdegrund. Den avspeglar sig i stadens fyra gemensamma förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi tänker nytt.

ARBETSUPPGIFTER
Enheten Förhandling och värdering, som är en del av avdelningen mark och boende inom exploateringsförvaltningen, söker två nya medarbetare. Som en del av utredningsteamet på enheten kommer du tillsammans med dina kollegor bidra till en hållbar utveckling av stadens mark och fastigheter.

Som utredare på exploateringsförvaltningen kommer du arbeta främst med utredningar kopplade till markägarrollen, rättighetsupplåtelser i form av servitut och ledningsrätter, bygglovsfrågor, olovligt anspråkstagande av kommunal mark samt fastighetsbildningsfrågor av varierande svårighetsgrad och blandade lantmäterifrågor.

Utifrån rollen som kommunens markägare tar utredningsteamet hand om en stor variation av ärenden samtidigt som teamet utgör stöd åt stadens och exploateringsförvaltningens övriga verksamheter.

Rollen som utredare är en förvaltningsövergripande roll vilket innebär att du kommer ha nära samarbeten med kollegor på våra systerförvaltningar samt kommunala bolag.

Hos oss blir du en del av ett team med hög kompetens som lär av varandra och utvecklas tillsammans.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad lantmätare, jurist eller motsvarande på högskolenivå eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Meriterande är om du har
• Skrivit examensarbete som är relevant för tjänsten.
• Tidigare haft en administrativ och/eller koordinerande roll.
• Erfarenhet av att driva egna ärenden.
• Erfarenhet av avtalsskrivning.

För att trivas i rollen behöver du ha förmågan att noggrant och självständigt driva ditt arbete och dina ärenden framåt. Du behöver besitta en viss eftertänksamhet och, ibland utifrån verksamhetens ramar och behov, se lite utanför boxen för att kunna fatta väl avvägda och genomtänkta beslut.

Vardagen för en utredare innefattar många kontaktytor vilket gör att det av stor vikt att du uttrycker dig väl såväl muntligt som skriftligt och kan anpassa din kommunikation utifrån mottagaren och ändamål. Vi sätter också stort värde i att du uppskattar att samarbeta och förstår nyttan med att båda hjälpa och ta hjälp av kollegor. Vid transporter i tjänsten ser vi med fördel du åker kollektivt. I enstaka fall kan körkort vara en fördel.

För att söka den här tjänsten behöver du inte förbereda ett personligt brev. I den här rekryteringsprocessen kommer du i stället att få svara på ett antal frågor i samband med att du skickar in din ansökan. Svaren på frågorna kommer objektivt och strukturerat användas som del i urval. Du fyller också i din arbetslivserfarenhet direkt i ansökan, du kan alltså inte bifoga CV eller andra filer. Vi har valt det sättet för att kunna hålla urvalet helt anonymt.

Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGT
Vi vill att Exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

Sammanfattning

Liknande jobb


Teknisk lantmätare till Geodataavdelningen

Teknisk lantmätare till Geodataavdelningen

25 juni 2024

Lantmätare till Vattenfall

Lantmätare till Vattenfall

14 mars 2024