Valmyndigheten söker utvecklingschef med ansvar för IT och digitalisering.

Valmyndigheten söker utvecklingschef med ansvar för IT och digitalisering.

Arbetsbeskrivning

Vill du leda Valmyndighetens arbete med att digitalisera, utveckla och effektivisera den svenska valadministrationen? Vi söker dig som är en kommunikativ och resultatinriktad ledare med erfarenhet av att leda strategiskt utvecklingsarbete med fokus på IT.

Du ser digitaliseringens möjligheter och kan kombinera den med ett högt säkerhetsmedvetande.

Om jobbet
Du leder, planerar och följer upp Valmyndighetens IT-utveckling på strategisk nivå. Du gör det genom ett nära samarbete med Skatteverket där du ansvarar för att Valmyndigheten omsätter sina behov till krav. Skatteverket ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av Valmyndighetens IT-system och levererar de taktiska och operativa tjänster du beställer.

Du ingår i Valmyndighetens ledningsgrupp och du företräder Valmyndigheten nationellt och internationellt och har konstant fokus på att bibehålla ett högt förtroende för myndigheten och det svenska valsystemet. I ledningsgruppen har du även ansvar för  att stötta verksamhetsansvariga chefer och teamledare i att omsätta behov till krav, tydliggöra möjligheter etc. Du arbetar även med styrning, ledning och samordning av det långsiktiga utvecklingsarbetet kopplat till digitaliseringen inom valadministrationen i Sverige. Du initierar och driver strategiskt och övergripande kvalitets-, förbättrings-, utvecklings och säkerhetsarbete. Valmyndigheten befinner sig nu i en omfattande systemförnyelse. Du följer upp hur arbetet fungerar och ser till att det går enligt plan.

Skatteverket är värdmyndighet för Valmyndigheten och alla som arbetar för Valmyndigheten är anställda på Skatteverket med placering på Valmyndighetens kansli i Sundbyberg.

Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Valmyndigheten behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy

I det här jobbet ska du:

- ha ett utvecklat strategiskt helhetsperspektiv med förmåga att analysera komplexa frågeställningar och dra slutsatser
- vara kommunikativt skicklig med förmåga att bygga förtroende och konstruktiva relationer på olika nivåer
- ha goda kunskaper i svenska och engelska
- visa mod i ledarskapet bl.a. genom att vara nytänkande och se möjligheter
- fatta beslut och driva arbetet mot uppställda mål
- vara stabil och trygg som person och i din arbetsgivarroll
- visa tillit till medarbetarnas förmågor och främja ett aktivt medarbetarskap.

 Du ska även ha:

- relevant akademisk utbildning om minst 180 hp/120p
- aktuell erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete.  

Det  är önskvärt att du har flerårig erfarenhet av att jobba som utvecklingschef/it-chef/CIO i statlig myndighet. Det är även önskvärt att du har erfarenhet, förståelse och kunskap rörande it-utveckling i stora myndigheter eller organisationer.  Önskvärt är även att du har erfarenhet inom it-utveckling i en agil organisation.

Bra att veta

Anställningen är tillsvidare och kan inledas med en provanställning på sex månader.

Förordnandet som enhetschef är tidsbegränsat i fem år.

Tester kan komma att användas i rekryteringsprocessen.

Arbetsuppgifterna är placerade i säkerhetsklass och vi kommer att genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll före beslut om anställning.

På val.se och https://skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Vår övergripande ambition är att Valmyndigheten upprätthåller det höga förtroendet för valsystemet och lägger därmed grunden till en stark demokrati. Vi är nav och motor i den svenska valprocessen med väljaren i fokus och driver utveckling ur väljarens perspektiv.

Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Artiklar i detta ämnet

  1. Bra ledare som chef

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Skatteverket
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 23 november 2023
  • Ansök senast: 6 december 2023

Liknande jobb


Enhetschef Fysisk planering

Enhetschef Fysisk planering

20 juni 2024

Chef för samhällsomställningskontoret Luleå kommun

Chef för samhällsomställningskontoret Luleå kommun

30 maj 2024

Gruppchef samordnad bemanning, Region Väst

Gruppchef samordnad bemanning, Region Väst

27 maj 2024

Stabschef till sektor lärande

Stabschef till sektor lärande

24 maj 2024