Vårdenhetschef Div. Primärvård Vo Psykosocial

Arbetsbeskrivning

ARBETSUPPGIFTER Du blir chef för två vårdenheter inom primärvården i Västra Gästrikland och Gävle Södra som består av kuratorer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor. Du kommer att kunna påverka och tillsammans med vårdenhetschefer för hälsocentralerna på orten gemensamt bygga den bästa Primärvården. Landstinget Gävleborg har fr o m i år infört Hälsoval för Primärvården. Detta innebär att befolkningens val av hälsocentral ligger till grund för finansieringen av en stor del av verksamheten där vi är underleverantörer av psykosocialt henadlingsarbete inom basuppdraget. Vi har dessutom tilläggsuppdrag direkt gentemot hälsovalskontoret för psykoterapibedömning, Internetbaserad KBT-behandling och beroendevård. Verksamhetsområdet har utöver detta ansvar för sjukhuskuratorerna inom specialistvården. Du är chefen som kommer att leda medarbetarna i de olika uppdrag som finns i nära samverkan med övriga chefer inom och utom Divisionen. Du är chefen som skapar lojalitet mot uppdraget att möta patient och patientens behov på bästa möjliga sätt. Uppdraget ställer krav på att du är synlig i organisationen, att du är tydlig i ditt ledarskap och har en god förmåga att kommunicera mål och visioner i din organisation. Ledarskapet kräver en stor fallenhet och vilja att lyssna och förankra. Uppdraget kräver även att du har kunnande att styra verksamheten inom givna ekonomiska ramar. Som vårdenhetschef ansvarar du för verksamheten inom vårdenheten samt kvalitet och utveckling. Du har ett tydligt arbetsgivaransvar och personalansvar . I uppdraget ingår ansvar för att vårdenhetens ekonomi är i balans. Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsamhetsområdets ledningsgrupp som består av 5 vårdenhetschefer. Vi kan erbjuda dig ett omväxlande, spännade och trevligt arbete med delaktighet i divisionens utveckling, chefsutbildning och kvalitetsutveckling. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är högskoleutbildad och gärna har någon examen. En fördel är om du har tidigare chefserfarenheter med personal- och budgetansvar alternativt tydliga ledarerfarenheter. Meriterande är att du har arbetat inom primärvård, paramedicinsk verksamhet eller inom sjukhusvården. Som person är du resultat- och målinriktad och beredd att ta ansvar för helheten i ditt uppdrag. Dina ledaregenskaper präglas av lojalitet mot fattade beslut och du är beredd att med tydliga mandat , ansvars- och befogenheter från din verksamhetschef, fungera som chef närmast medarbetarna. Mod är även en bra egenskap. Som chef vill du vara synlig för patienter och personal. Körkort erfordras.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kerstin Mälstam Sterner,Vårdenhetschef
026-15 42 13
Siv Forslin,VISION

Ann-Britt Vestlund,Vårdenhetschef
0653-71 40 08
Paula Jonsson,Psykolog
0653-71 40 28
Barbro Vestin, SACO
0650-918 29
Marie-Louise Olofsson, Vårdenhetschef
0278-382 60, 070-224 39 21
Ralph Veltenaar, Ockelbo HC
076-778 5257
Ingela Vikström, vårdenhetschef
070-233 87 47
Johan Hagsjö, Vårdenhetschef
026-27 85 87, 070-271 98 33
Marianne Undvall, Vårdenhetschef
0270-733 93, 070-347 25 91

Sammanfattning

Besöksadress

Rektorsgatan 1 80188 Gävle
None

Postadress

None
Gävle, 80188

Liknande jobb


Biträdande vårdenhetschef

18 oktober 2010

Enhetschef, vikariat

17 december 2010

Biträdande avdelningschef till slutenvård

6 oktober 2010

Avdelningschef, Operation Väst, Karlstad

15 oktober 2010