Vi söker en Enhetschef till Kungsholmens växande hemtjänst

Vi söker en Enhetschef till Kungsholmens växande hemtjänst

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.Inom stadsdelsförvaltningen arbetar ca 1300 medarbetare, som ansvarar för bland annat äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö. Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna.

Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för biståndshandläggning samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård – och omsorgsboenden, servicehus, anhörigstöd, dagverksamheter och hemtjänst. Verksamheterna bedrivs i egen regi och av privata utförare på entreprenad.Kungsholmens hemtjänst vänder sig till äldre- och funktionshindrade personer.

Hemstödsgruppen riktar sig till äldre personer med psykiska funktionshinder som bor inom Kungsholmen och behöver stöd och hjälp för att bo kvar i sin bostad. Det kan gälla omvårdnadsinsatser eller stöd- och servicetjänster i form av promenader, måltids- och städtjänster. Vi erbjuder också omvårdnadsinsatser dygnet runt.

Vår verksamhet har vuxit och står inför att gå från en lokal till två och du som enhetschef kommer få vara med och påverka den nya organisationen. Du kommer vara placerad i våra lokaler på Kronobergsgatan.

Ditt uppdrag som enhetschef på hemtjänsten
Du driver verksamhetens fortsatta utveckling och ansvarar för att utveckla rutiner, ekonomi, metoder och samverkansformer på enheten. Du har personalansvar för cirka 50 medarbetare och du har också verksamhet- och budgetansvar. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med enhetscheferna inom äldreomsorgens beställar- och utförarenheter. Du har två biträdande enhetschefer och två samordnare som stöttar dig i det operativa arbetet. Vi strävar hela tiden efter en ännu bättre och effektivare hemtjänst på Kungsholmen och du är den som leder det arbetet vidare.

Erfarenhet och kompetens som vi söker hos dig
Vi söker dig som har:

- Avklarad och genomförd socionomutbildning eller annan utbildning som vi finner likvärdig eller lämplig för den här tjänsten.
- Flerårig och aktuell erfarenhet av personal, verksamhet och budgetansvar.
- Tidigare arbetslivserfarenhet från vård, och/ eller äldreomsorgen.
- Erfarenhet av ekonomistyrning, utveckling och förändringsarbete.

Det är meriterande för tjänsten om du har arbetslivserfarenhet från hemtjänsten.

Som person är du lugn och du är van att driva dina egna processer framåt och uppnå resultat. Det är viktigt att du har en förmåga att både tänka och agera strategiskt. För oss innebär det att du ser samtliga verksamhetsfrågor ur ett brett, långsiktigt och ekonomiskt hållbart perspektiv. Genom att lyssna, samordna, påminna och följa upp säkerställer du att alla medarbetare förstår vilka förväntningar som finns och vilka mål man ska arbeta mot. Du är trygg i din ledarroll och genom ditt engagemang skapar du delaktighet hos dina medarbetare och förser dem med de befogenheter som krävs för att ni tillsammans ska lyckas. 

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten. Välkommen med din ansökan.

Övrigt
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Kontaktpersoner på detta företaget

Lena Slotte/Avdelningschef
08-508 080 31
Mats Holmström/HR-konsult
08-508 117 35

Sammanfattning

Besöksadress

Lindhagensgatan 76
None

Postadress

Lindhagensgatan 76
Stockholm, 10028

Liknande jobb


24 februari 2021

Enhetschef hemtjänst

23 februari 2021