Sökning efter Länsarkitekt

Stadsarkitekt

29 juni 2016

Länsarkitekt

17 juni 2016

21 april 2016

Länsarkitekt

28 maj 2015

Länsarkitekt/Samhällsbyggnadschef

2 april 2015

Enhetschef projekt

25 februari 2015

Enhetschef plan och exploatering

25 februari 2015

Stadsarkitekt

25 februari 2014

6 januari 2014

30 november 2013

Länsarkitekt

11 juli 2013

Stadsarkitekt

1 november 2010

Länsarkitekt tillika enhetschef

31 mars 2010

Länsarkitekt

24 april 2009

Länsarkitekt/chef för plan- och bostadsenheten

4 december 2008

Chef Lokalutvecklingsavdelningen

28 augusti 2008