Enhetschef för sekretariatet inom kansliavdelningen, regionledningskontoret

Enhetschef för sekretariatet inom kansliavdelningen, regionledningskontoret

Arbetsbeskrivning

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

Region Värmland bildades år 2019. Den nya organisationen befinner sig i en spännande utvecklingsfas där kansliavdelningen har en viktig roll bland annat med att utveckla stödet till förtroendevalda, samt utveckla regionens processer kring informationshantering. Till kansliavdelningens ansvarar hör även områdena juridik, utredning, registratur, arkiv, ärendehantering, nämndadministration, informationssäkerhet, centralskanning, systemstöd, samt processledning av Värmlandsrådet och Nya Perspektiv. Inom avdelningen finns även patientnämndsenheten samt funktionen dataskyddsombud. Totalt arbetar drygt 70 personer inom avdelningens sex enheter. 
Vi söker nu en chef för enheten sekretariatet, som vill vara med och utveckla Region Värmland. 


Enhetschef för sekretariatet inom kansliavdelningen, regionledningskontoret

Arbetsuppgifter

Enheten består av drygt 10 medarbetare. Dessutom tillkommer personalansvar för de politiska sekreterarna. I rollen som chef kommer du bland annat att:
Leda och utveckla verksamheten och medarbetarna inom enheten med stöd av regionens vision och värdegrund
Ansvara för utveckling av registraturen inom regionen
Upprätthålla en modern och effektiv nämndadministration samt samordna nätverk för regionens alla nämndsekreterare 
Ansvara för regionens ärendehanterings- samt beslutsprocess samt för att support och utbildning tillhandahålls inom området
Ansvara för strukturen för regionens styrande dokument 
Ta fram styrande dokument inom enhetens verksamhetsområde
Ha budget- och personalansvar
Delta och bidra i kansliavdelningens ledningsgrupp
Samarbeta med de förtroendevalda
Ansvara för samordning av förtroendemannabudgeten

I rollen har du nära samarbete med samt rapporterar du till regionens kanslidirektör. Tidsbegränsat chefsförordnande 4 år med tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Övrig information

Inför eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kvalifikationer

Du har en universitetsexamen som statsvetare eller motsvarande. Du har flera års erfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter som finns inom sekretariatet. Vi ser att du tidigare har arbetat inom en kommun eller region i en roll där du samarbetat med politiken och gjort positiva avtryck därifrån. Det är vidare meriterande om du har chefserfarenhet.
Arbetsuppgifterna ställer krav på goda ledaregenskaper då arbetet handlar om att genom engagemang driva förändring och utveckling av nyckelprocesser inom området. För närvarande pågår ett utvecklingsarbete som tar tid och kräver särskilt engagemang från enhetschefen. Vi ser därför gärna att du har lett och medverkat i verksamhetsutvecklingsprojekt. 
Som ledare vill vi att du är tydlig och engagerad och att du har en förmåga att motivera och stödja med ett förhållningssätt som uppmuntrar till ansvarstagande och arbetsglädje hos medarbetarna. Vi förväntar oss även att du är kommunikativ och kan sätta den egna verksamheten i ett större sammanhang. Du är en lagspelare, som är självgående och drivande inom ditt eget ansvarsområde. Du har dokumenterad ledarskapsutbildning.
Du är en god samarbetspart till förtroendevalda och kollegor och verkar alltid för att effektivt nå gemensamma mål samt skapar engagemang och delaktighet. Du tänker strategiskt och har ett brett och långsiktigt perspektiv på frågor och dess konsekvenser. Du ser helheten, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa.
Du är en närvarande ledare, är lugn och kontrollerad under stress eller i pressade situationer och fokuserar på rätt saker. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du skapar kontakter och underhåller relationer i yrkesmässiga sammanhang. Du måste även trivas med att driva frågor framåt och ha hög integritet. Det är meriterande om du arbetat med utveckling av ärende- och beslutsprocesser.

Ansökan

Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Facklig företrädare nås via växeln 010-831 50 00

Kontaktpersoner på detta företaget

Verksamhetschef Kulturcentrum Nina Höjdefors
054-701 10 50
Facklig företrädare DIK Per Söderling
054-701 10 42
Facklig företrädare Vision Anna Knutsson
054-7011036
Kommunikationschef Hedvig Bergenheim
054-701 10 19
HR-specialist Karin Carlsson
054-701 10 08
Analytiker Bo-Josef Eriksson
054-701 10 46
Rekryterare Qtym John Johansson
054-14 18 00
Rekryterare Qtym Sara Magnusson
054-14 18 06
Strateg Yvonne Lennemyr
054-7011043
Kulturchef Ulf Nordström
054-701 10 33

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Region Värmland
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 24 september 2021
  • Ansök senast: 15 oktober 2021

Besöksadress

Lagergrens gata 2 65115 Karlstad
None

Postadress

None
Karlstad, 65115

Liknande jobb


Enhetschef för serviceenheten

Enhetschef för serviceenheten

21 maj 2024

22 maj 2024

Enhetschef

Enhetschef

21 maj 2024

Funktionschef inom civilt försvar

21 maj 2024