Enhetschef på avdelningen för miljötillsyn

Enhetschef på avdelningen för miljötillsyn

Arbetsbeskrivning

Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön. I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, prövning och kontroll enligt bland annat miljöbalken, samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagarna. Detta också med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se.

ARBETSUPPGIFTER
Avdelningen för miljötillsyns uppdrag är att utföra myndighetsutövning med stöd av miljöbalken. Genom vårt uppdrag bidrar vi till en hållbar utveckling av staden och till en ekologiskt hållbar utveckling av näringslivet. Målet är att få företag och andra verksamheter att ta ansvar för sin påverkan på människors hälsa och miljön. Vi utvecklar löpande vårt arbetssätt för att den tillsyn vi bedriver ska ha så stor effekt som möjligt och stödja dem vi är till för. Avdelningen består av tre enheter; hälsoskydds-, mark- och vattenskydds- och miljöskyddsenheten. Vi söker nu en enhetschef till avdelningen.

Du är närmaste chef för drygt 20 medarbetare och du ansvarar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och har ett övergripande ansvar att tillsammans med avdelningschef och dina två enhetschefskollegor utveckla och bedriva en professionell verksamhet.

Miljöförvaltningen har precis flyttat tillbaka till våra fina nyrenoverade lokaler i ett anrikt hus på Karl Johansgatan i Majorna och vi kan erbjuda dig en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierade kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen och som har erfarenhet av att arbetat som chef, gärna i en politiskt styrd organisation. Du har erfarenhet av utvecklings- och/eller förändringsarbete och vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet från miljöområdet, exempelvis arbete med miljöbalken. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning samt erfarenhet från systematisk verksamhetsutveckling och projektledning.

Dina personliga kompetenser är viktiga för att lyckas i uppdraget som enhetschef och därför ser vi att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov och du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.


ÖVRIGT
Urval kommer att ske löpande så vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 3 mars. Vi genomför första intervjuomgången under vecka 10. Vi tillämpar Göteborgs Stads ledarkriterier i bedömningen av de sökande. Slutkandidat kommer genomgå heldagstest på Göteborgs Stads Assessment Center.

Vill du veta mer om oss och vad vi gör, besök gärna vår Linkedin-sida: https://www.linkedin.com/company/milj%C3%B6f%C3%B6rvaltningen-g%C3%B6teborgs-stad/mycompany/?viewAsMember=true

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden.

Sammanfattning

Liknande jobb


18 april 2024

16 april 2024

16 april 2024