Enhetschef till Lön och Pension, Stadsledningskontoret

Enhetschef till Lön och Pension, Stadsledningskontoret

Arbetsbeskrivning

Stadsledningskontoret inom Umeå kommun leder och stödjer kommunens verksamheter och är indelad i funktionerna Administration och innovation, Ekonomi, Kommunikation, Mark och exploatering, Näringsliv, HR, Umeåregionens brandförsvar samt Överförmyndarenheten.

Lön och Pension är en del av kommunens HR-enhet och vi stöttar Umeå och Vindelns kommuner inom löne- och personaladministration. Lön och Pension ansvarar för handläggning av lön, arvoden och pension till anställda och förtroendevalda. Vårt fokus är att det ska vara lätt att göra rätt, med målet att alla anställda ska få rätt lön i rätt tid.  

Vi är på en resa i digitaliseringens förtecken där vi ska leverera ett enkelt och proffsigt stöd till medarbetare och chefer. Vi söker nu dig som vill hjälpa oss vidare på den resan!Arbetsuppgifter
Uppdraget som enhetschef innebär ansvar för personal-, arbetsmiljö och verksamhetsfrågor och att driva enhetens arbete framåt tillsammans med dina 26 medarbetare som arbetar på lönesupport. Du ansvarar för det konsultativa och operativa stödet till chefer, medarbetare och samarbetspartners avseende löner i Umeå och Vindelns kommun. 

En viktig del i arbetet är att tillsammans med dina medarbetare utveckla arbetssätt och processer och du kommer ha ett nära samarbete med lönechef och teamledare på avdelningen. Kontakter och samverkan internt och externt är en naturlig del av ditt arbete. Kompetensförsörjning på kort och lång sikt är en viktig fråga för att säkerställa en stabil verksamhet och säkra kvaliteten i lönearbetet.Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning från personalvetarprogrammet eller motsvarande utbildning. Du har erfarenhet som chef samt erfarenhet av arbete inom löneområdet. 

Vi ser det som positivt om du har tidigare erfarenhet som lönespecialist eller motsvarande samt erfarenhet av offentlig verksamhet. 

Som person tror vi att du har ett utvecklingsinriktat förhållningssätt, är strukturerad och har en god analytisk förmåga. Du är en förtroendeskapande, trygg och stabil ledare som tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap och har förmågan att driva frågor framåt både självständigt och i samverkan med andra.

Som chef i Umeå kommun vill vi att du företräder kommunen på ett förtroendeingivande och positivt sätt. Du sätter medborgarnyttan i fokus och för dialog med dina medarbetare om mål och planer så att de förstår sin roll och betydelse för helheten. Det är också viktigt att du står för gemensamma värderingar och är en förebild för dina medarbetare. Du uppmuntrar dina medarbetare till nyfikenhet, kreativitet och samverkan och synliggör såväl den enskilde medarbetaren som arbetslaget.

Välkommen med din ansökan! Du kan antingen bifoga ditt cv och personliga brev alternativt fylla i dina uppgifter i ansökningsformuläret. 

Följ oss på Instagram @teamumeakommun!

Om Umeå kommun


Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har ca 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?


Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Läs mer om våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html


Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef/Utvecklingsledare inom digitalisering

3 juni 2024

3 juni 2024