Postdoktor inom teoretisk populationsgenetik

Postdoktor inom teoretisk populationsgenetik

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för ekologi och genetik utlyser en postdoktortjänst i teoretisk populationsgenetik till programmet för evolutionsbiologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Stokastiska modeller har under lång tid haft en viktig roll inom populationsgenetik. Diffusions- och förgreningsprocesser beskriver evolution framåt i tid medan koalescentprocesser följer evolutionsförloppet bakåt över förfluten tid. Den matematiska utvecklingen av dynamiken mellan processer framåt och bakåt i tid har lett till ny populationsgenetisk teori och ny allmän kunskap om evolutionen.

Med utgångspunkt i teoretisk populationsgenetik har vi utvecklat stokastiska modeller av typen "Poisson random fields", som gör det möjligt att beskriva tidsberoende allelfrekvenser i icke-stationära populationer (doi: 10.1016/j.tpb.2016.06.003). Vi kan formulera en analytisk beskrivning av det gemensamma allelfrekvensspektrumet (AFS) för två populationer under artbildning och undersöka effekterna av ancestrala polymorfier på genomiska signaturer av naturligt urval.

Projektet drar nytta av ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Institutionen för ekologi och genetik och Matematiska institutionen vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter: Projektet har fokus på fortsatt utveckling av populationsgenetiska modeller för tidsberoende allelfrekvensevolution, som också innefattar beroende komponenter genom fysisk koppling och genetisk rekombination. Ett flertal populationsgenetiska modeller för rekombination har utvecklats: sequential Markov coalescent, ancestral recombination graph och förgreningsbaserade ansatser. Möjligheterna att integrera liknande metodik med de framåt-i-tid-modeller som utvecklas i vår grupp ska undersökas. Av särskilt intresse är analytiska resultat för AFS i närvaro av fysisk koppling. I slutändan ska sådan härledning utgöra grunden för att analytiskt undersöka förhållandet mellan rekombination och naturligt urval, vilket är en central fråga inom evolutionsbiologi.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen inom matematik, biologi med inriktning mot evolutionsbiologi, bioinformatik eller annat relevant ämne. Postdoc-kandidaten måste ha erfarenhet av matematisk biologi och intresse för populationsgenetik. Kandidaten måste kunna uttrycka sig flytande både på talat och skriftligt engelska. Dessutom ska kandidaten kunna arbeta självständigt, ha god samarbetsförmåga och vara skicklig på att kommunicera (både skriftligt och muntligt). Kandidaten ska ha integritet och personlig mognad, kunna ta initiativ och hantera motgångar.

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Meriterande: Tidigare erfarenhet av stokastiska modeller är meriterande, men inte ett måste.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer) och 6) relevanta publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på heltid under 24 månader, enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Carina Farah Mugal, carina.mugal@ebc.uu.se, +46 18 471 64 66.

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2020, UFV-PA 2020/915.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Forskare i antibiotikaresistens

Forskare i antibiotikaresistens

15 oktober 2020

Forskare i evolutionär genomik

Forskare i evolutionär genomik

16 september 2020

Doktorand i ekologi och evolution

Doktorand i ekologi och evolution

4 september 2020

Postdoktor i Evolutionär genetik i växter

Postdoktor i Evolutionär genetik i växter

23 juni 2020