Sektionschef AME och Integration

Arbetsbeskrivning

Arbetsmarknad och integration har som uppdrag att genom utbildning, praktik och arbete öka individens förutsättningar för att hitta ett arbete och bli självförsörjande.
Fokus för uppdraget ligger på att utifrån statlig arbetsmarknads- och etableringspolitik integrera och växla upp denna utifrån Edas förutsättningar och behov och att skapa förutsättningar för strategisk samverkan kring arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.
Uppdraget innebär därför strategisk utveckling av integration kopplat till de kommande årens utmaningar och möjligheter för Eda kommun. Det handlar om att öka kunskapen om invandring och integration och framförallt koppla det till utveckling och tillväxt och de positiva effekter som ett framgångsrikt arbete med integration kan medföra. Det är de prioriterade målgrupperna unga vuxna, nyanlända, långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta som står i fokus för uppdraget.
Uppdraget som chef för arbetsmarknad och integration är att;
Leda, styra och följa upp arbetet inom området arbetsmarknad och integration.
Vara ansvarig tjänsteman för kommunstyrelsen och samhällsbyggnad för områdena arbetsmarknad och integration.
Definiera strategier, modeller och metoder för arbetet med det kommunala åtagandet för att uppnå en god integration.
Skapa en tydligare koppling mellan arbetsmarknad och integrationsfrågor.
Ansvara för avtal med övriga interna och externa parter inom arbetsmarknads- och integrationsområdet.
Omvärldsbevaka områdena arbetsmarknad och integration.
Vara kommunens kontakt för arbetsmarknad och integration mot externa aktörer.
Utveckla samarbetet med regionens kommuner, universitet och näringsliv och andra statliga aktörer såsom Arbetsförmedlingen.
ARBETSUPPGIFTER
Din roll är att leda en organisation bestående av flera verksamheter med olika inriktningar.
Verksamheterna erbjuder vid ett givet tillfälle mellan 100-150 arbetslösa personer arbetsprövning, praktik och anställning som i vissa fall kombineras med kompetensutvecklingsinsatser.

I uppdraget ingår personalansvar för ca 35 medarbetare, varav ett 10-tal arbetsledare, samt ett varierande antal deltagare i de olika verksamheterna. Du arbetar med fokus på att våra deltagare ska växa som människor under den tid de är hos oss.
Du har budgetansvar för verksamheten och ingår i Samhällsbyggnads ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Du har en eftergymnasial utbildning gärna med inriktning ledarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig.
Till det här chefsuppdraget söker vi dig som är positiv, flexibel, målinriktad och gillar utmaningar. Du räds heller inte att ta tuffa beslut då du ofta kan stå inför snabba beslut. Vi söker en engagerad och utåtriktad chef som kan stimulera sina medarbetare att skapa förutsättningar för att varje individ ska utvecklas efter sin förmåga genom de insatser de erbjuds.

Du ska vara insatt i arbetsmiljölagstiftningen, lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och socialtjänstlagen. Du har förmåga att se de större sammanhangen och är intresserad av att följa med i vad som händer inom verksamhetsområdet och i övrig samhällsutveckling. Du har en god förmåga att samverka och bygga nätverk.
Du är en god kommunikatör, tydlig ledare och har förmåga att få dina medarbetare att växa, må bra och ta ansvar. Du har förmåga att skapa en god samverkande anda, har ett respektfullt förhållningssätt och skapar arbetsglädje i arbetsgruppen. Erfarenhet från ledande befattning med personalansvar inom arbetsmarknad, integration och HVB-hem ses som en stor merit.
Det är meriterande om du har erfarenhet av politiskt styrd organisation.

ÖVRIGT
Vi kommer att fästa stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.

Grundannonsering sker enligt kommunens policy, vi undanber oss därför bestämt försäljare av annonsplats, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Eda kommun Charlottenberg
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Innan anställning kan ske begärs utdrag ur Rikspolisstyrelsens misstanke- och belastningsregister.
  • Publicerat: 23 september 2016

Liknande jobb


Expeditions- och rättschef

14 juli 2010

Project Manager

21 oktober 2021