Senior forskare i bioinformatik och multi-omics dataanalys

Senior forskare i bioinformatik och multi-omics dataanalys

Arbetsbeskrivning

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/mebVill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
De forskare som arbetar i MEB:s biostatistikgrupp [https://ki.

se/en/meb/meb-biostatistics-group] är bland annat med och utvecklar metoder som förbättrar analyser av molekylär data med det övergripande målet att förbättra hälsan för alla.

Din roll
Vi söker en datavetare med forskningsexpertis inom utveckling av bioinformatikmetodik med analys av genomvid omics-/molekylär data, inklusive DNA/RNA-sekvensering, proteomik och metabolomik. Huvuduppgiften för denna tjänst är att bedriva oberoende forskning för att utveckla bioinformatiska metoder och mjukvaruverktyg för tillämpningar inom genomisk medicin, särskilt inom cancer. I tjänsten ingår också att vara engagerad i vår undervisningsverksamhet samt att fungera som handledare för doktorander.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som senior forskare är den som, utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har uppvisat vetenskaplig skicklighet. Den sökande ska vara forskningsledare och ha en egen etablerad forskningslinje. Den sökande ska därutöver ha en dokumenterad vetenskaplig produktion av hög kvalitet med särskilt beaktande de senaste sex åren, ha en potential att driva forskningen kraftfullt framåt samt vara nationellt och internationellt erkänd. Den sökande ska även ha långsiktig och god företrädesvis extern finansiering samt ha visat en potential att erhålla ytterligare extern finansiering. Den sökande ska också ha erfarenhet av undervisning och handledning samt uppvisat goda ledaregenskaper.

Bedömningsgrunder
Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat

Vi lägger stor vikt vid forskningsexpertis inom området och förmågan att bedriva en oberoende forskningslinje när vi bedömer sökande. Förmåga att erhålla finansiering, vilket framgår av att ha säkrat finansiering som huvudsökande i öppna utlysningar i nationell eller internationell konkurrens (t.ex. nationella forskningsråd) är ett krav. Den sökande ska ha erfarenhet av att handleda minst doktorander som huvudhandledare. Vi förväntar oss att den sökande har publicerat minst 10 artiklar inom bioinformatik eller omics som första eller sista författare; publikationer som första eller sista författare i bioinformatik- eller omicstidskrifter (som Bioinformatics) har extra tyngd i bedömningen. 

Det är meriterande att den sökande har uppvisat

Vi förväntar oss att den sökande har tagit fram allmänt tillgängliga bioinformatikverktyg i samband med de publicerade artiklarna. 

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering:  SolnaAnsökan
Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska. Ansökan ska innehålla följande handlingar: CV, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med https://ki.se/om-ki/meritportfolj-for-larare-och-forskare

Varmt välkommen med din ansökan!

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Kontaktpersoner på detta företaget

Gustaf Edgren, associate professor, gustaf.edgren@ki.se
+46-708-18 68 62
Sofia Anderberg, personalhandläggare, sofia.anderberg@ki.se
08 524 870 02
Ann Almqvist, OFR
08-524 861 99
Gunnar Stenberg, SEKO
08-524 880 75
Ulrika Zagai, SACO
08--524 871 84
Kamila Czene, Professor, e-mail: kamila.czene@ki.se

Professor Nancy Pedersen, e-post nancy.pedersen@ki.se
08-524 874 18
Prof. Kamila Czene, email: kamila.czene@ki.se
08-524 86144
Sara Hägg
08-524 822 36
Catarina Almqvist Malmros, Professor and Pediatrician, E-mail: catarina.almqvist@ki.se
+46 (0)70 116 0852

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Karolinska Institutet, MEB
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 december 2021
  • Ansök senast: 7 januari 2022

Besöksadress

Karolinska Institutet, Box 281
None

Postadress

Karolinska Institutet, Box 281
Stockholm, 17177

Liknande jobb


24 maj 2022

24 maj 2022

Formulation/Analytical Scientist

Formulation/Analytical Scientist

24 maj 2022

10 februari 2022