Universitetsadjunkt i systemisk teologi med livsåskådningsforskning

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi.

Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism.

Anställningen, som omfattar 50%, är tidsbegränsad och gäller omgående t.o.m. 2017-06-30.

Arbetsuppgifter: 
I arbetsuppgifterna ingår undervisning i tros- och livsåskådnings­vetenskap, särskilt systematisk teologi, men också undervisning på ämnesövergripande kurser inom lärarutbildningen vid Teologiska institutionen. Även arbete med utveckling av institutionens nätbaserade kurser kan komma att ingå i arbetsuppgifterna. I anställningen ingår vidare att ge administrativt stöd åt ämnesföreträdaren i systematisk teologi och åt dekanen vid Teologiska fakulteten. I arbetsuppgifterna för en universitetsadjunkt ingår även egen kompetensutveckling.

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt anställnings­ordningen för Uppsala universitet den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Den sökande ska ha en religionsvetenskaplig högskoleexamen med inriktning mot tros- och livsåskådningsvetenskap, särskilt systematisk teologi, på avancerad nivå. Arbetet kräver god administrativ förmåga. Den sökande ska vara välorganiserad, kunna arbeta självständigt och visa god förmåga att planera och genomföra undervisningsmoment.

Eftersom undervisning på kurser inom lärarutbildning ingår i anställningen, ska den sökande ha genomgått lärarutbildning för grundskola eller gymnasium.

Bedömningsgrunder: 
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska enligt Uppsala universitets anställningsordning i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Erfarenhet av undervisning inom tros- och livsåskådningsvetenskap är meriterande. Ämnesfördjupning inom systematisk teologi med livsåskådningsforskning är särskilt meriterande. Vikt läggs även vid erfarenhet av pedagogisk utveckling och e-lärande samt vid erfarenhet av undervisning i grundskola eller gymnasium. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innefatta följande handlingar:

• En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna skall innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.

• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.

• Förteckning över eventuella vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Om fler än 10 skrifter eller andra arbeten åberopas, skall den sökande bland dessa ange de 10 som åberopas i första hand och numrera dem enligt publikationslistan.

• Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbets- och ledningsförmåga.

Eventuella skriftliga handlingar skickas till Uppsala universitet, Box 511, 751 20 Uppsala, e-post: registrator@uu.se eller fax 018- 471 2000.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://www.personalavd.uu.se/anstordning

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: omgående

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2017-06-30.

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Jonas Holmstrand, prefekt vid Teologiska institutionen jonas.holmstrand@teol.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2016, märkt UFV-PA 2016/3383. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Jonas Holmstrand Prefekt
018-4710000
Lena Kvist, Personalspecialist
018-4710000

Sammanfattning

Besöksadress

75105 Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb