Universitetslektor i svenska språket

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.Tillträde snarast.

Tjänstgöringsgrad 60%.


Arbetsuppgifter: Undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, forskning, administrativa uppgifter och uppgifter som innebär samverkan med det omgivande samhället. I anställningen kommer uppdrag som studierektor att ingå. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, så som god samarbetsförmåga både inom och utanför institutionen.

Genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt, är ett krav.

Förmåga att undervisa på svenska, danska eller norska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer tillmätas vikt. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Mycket stor vikt kommer att läggas vid forskningsmeriter inom språkbruksforskning rörande modern svenska liksom erfarenhet av samverkansprojekt och delaktighet i uppbyggnaden av forskningssamarbeten och forskningsmiljöer. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Särskild vikt ska fästas vid erfarenhet av arbete med kursutveckling. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning samt att interagera om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet tillmätas betydelse.

Vid bedömning av ledningsskicklighet och administrativ skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid förmåga att planera övergripande verksamhet samt att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vidare kommer skicklighet i att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar att tillmätas stor betydelse.

Med anledning av arbetsuppgifterna kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap såsom prefekt eller studierektor och erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Universitetet kommer i denna rekrytering att välja den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrigt: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Bilageförteckning
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av administrativa och ledningsmeriter
- Redovisning av samverkansmeriter
- Publikationsförteckning
- Publikationer som åberopas
- Personligt brev
- Curriculum Vitae

Det är viktigt att ansökan innehåller en tydlig redovisning av omfattningen av sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar.

Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet My Network. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna skickas i tre exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2016/934.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning. 

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Staffan Nyström, tel. 018-471 1273, staffan.nystrom@nordiska.uu.se 

Välkommen med din skriftliga ansökan senast 2016-08-31.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Universitetslektor i vårdvetenskap

Universitetslektor i vårdvetenskap

26 oktober 2020

Universitetslektor i medicinsk vetenskap

Universitetslektor i medicinsk vetenskap

26 oktober 2020