Universitetslektor i utbildningshistoria

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.Ett vikariat om 100% med tillträde 2017-03-01 till 2019-02-28.

EDU bildades 1 januari 2011. Institutionen ligger i Campus Blåsenhus, mellan slottet och Botaniska trädgården, i hjärtat av Uppsala. På institutionen arbetar närmare 200 lärare, forskare och administratörer inom ett brett spektrum av utbildningsvetenskapliga områden. EDU bedriver också utbildning vid Campus Gotland.

Arbetsuppgifter:
Undervisning, examination, forskning, administration och handledning främst i utbildningshistoria men även inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och på fristående kurser. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informa­tions-, kursplane-, utrednings- och utvärderingsarbete. Därtill kan mer omfattande ledningsuppdrag och övergripande kursutvecklingsarbete samt samarbetsuppdrag med andra fakulteter och institutioner ingå i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav:
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen inom utbildningshistoria, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.  

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning,omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömningen beaktas i första hand vetenskaplig verksamhet, undervisning och kursutveckling inom området utbildningshistoria eller motsvarande. Fokus ligger på undervisningsverksamhet. Skicklighet i att leda och utveckla akademisk verksamhet är också betydelsefull för anställningen.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, har betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattningen av undervisningen, d.v.s. bredd och djup på olika undervisningsnivåer, tillmäts betydelse. Särskild vikt läggs vid den sökandes skicklighet som lärare och erfarenheter av undervisning på högskolor och universitet, särskilt inom området utbildningshistoria eller motsvarande. Erfarenheter och dokumenterande av undervisning på grundskola och/eller gymnasium är för denna tjänst särskilt meriterande. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid pedagogisk erfarenhet och skicklighet av relevans för anställningen.

Ledningsskicklighet: Med förmåga att leda och utveckla akademisk verksamhet avses planering, administration, ledning, uppföljning och utvärdering av såväl det egna arbetet som av den övergripande verksamheten. Det handlar om ledning av kurs- och institutionsverksamhet samt av personal, att fatta beslut och att ta ansvar samt att medverka till att medarbetare får förutsättningar att nå verksamhetens mål. I ledningsförmåga inkluderas också att samordna gruppen och att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje. Att kunna hantera konflikter är en del av arbetet. Erfarenheter och dokumenterade meriter av ledningsuppdrag enligt ovan är särskilt meriterande.


Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Förutsättningar i övrigt: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2017-03-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-02-28.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
institutionens prefekt, Henrik Edgren, tel. 018-471 2455.

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2016, UFV-PA 2016/3390.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb