Universitetslektor visstidsanställning 100% Europastudier

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 41 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier.

SOL-centrum erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Språk- och litteraturcentrum söker en universitetslektor i Europastudier för en tidsbegränsad anställning med omfattningen 100%. Anställningen omfattar perioden 2017-01-15—2017-06-30.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet samt
- genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.
För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

I anställningen ingår undervisning, administrativa arbetsuppgifter samt forskning. Undervisning på följande delkurser ingår:
EUHA20: Undervisning i teori och metod på kandidatnivå
EUHA20: Handledning och examination av kandidatuppsatser
EUHR14: Undervisning i teori och metod på masternivå
EUHR18: Handledning och examination av masteruppsatser
EUHR07: Undervisning på kursen ”Russia and Eastern Europe. The Present and the Past”

Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. För anställning som universitetslektor gäller särskilt god nationell och internationell nivå som forskare, god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.

Meriterande för anställningen är avlagd doktorsexamen i ett för arbetsuppgifterna relevant ämne, tidigare undervisning inom ämnet Europastudier och kurser med liknande innehåll samt god administrativ förmåga. Meriterande är även dokumenterat god samarbetsförmåga. Förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Helena Nilsson / Utbildningskoordinator
helena.nilsson@litt.lu.se
Ann-Kristin Wallengren / bitr prefekt
ann-kristina.wallengren@litt.lu.se
Pia Nivala / Administrativ chef
pia.nivala@sol.lu.se
Vassilios Sabatakakis / Sektionsordförande
vassilios.sabatakakis@klass.lu.se
Marianna Smaragdi / Studierektor
marianna.smaragdi@klass.lu.se
Mikael Roll Projektledare / Docent lingvistik
mikael.roll@ling.lu.se
Carita Paradis, professor och projektledare
carita.paradis@englund.lu.se
Vassilios Sabatakakis
vassilios.sabatakakis@klass.lu.se
Marianna.Smaragdi
marianna.smaragdi@klass.lu.se
Mikael Roll, Projektledare Lingvistik
mikael.roll@ling.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 201
None

Postadress

Box 201
Lund, 22100

Liknande jobb